Biomasse anlæg fra AEA

Biomasse

(Fyret kedelanlæg)

Biomassefyret energiproduktionsanlæg er meget miljøvenligt ( Co2 neutralt) samt driftsøkonomisk fordelagtigt.

Som brændsel kan anvendes: træpiller, træflis (med forskellige fugtighedsindhold), pil og halm. De senere år er der sket en kraftig udbygning af  biomasseanlæg på danske fjernvarmeværker.

AEA tilbyder at rådgive omkring opbygning af anlægstype. Dette er væsentlig i forhold til, hvilke brændselsvariationer, man ønsker at kunne anvende på sit fremtidige anlæg. Desuden er det vigtigt at få diskuteret, hvilke driftsparametre som kommende driftspersonale har som kardinalpunkter.

Denne dialog er et meget vigtigt udgangspunkt for hvilke dimensioneringsparametre, AEA skal anvende i det videre designarbejde.

Fordele

Mindre brug af fossile brændsler

Et biomasseanlæg fra AEA medvirker til fremtidens grønnere energisystemer og erstatter kul, gas og olie.

Høj virkningsgrad

Fokus på valg af løsninger og komponenter sikrer, at anlægget yder maksimal varmeydelse ved en høj virkningsgrad.

Lave emissioner

Hos AEA vil der altid blive arbejdet på at gøre det lidt bedre, end myndighederne kræver.

Individuelle løsninger

Vores samarbejdspartneres og egne mangeårige erfaringer gør, at vi sammen med vore kunder har mulighed for at finde de mest optimale løsninger.

Driftsmæssige fordele

Ved design af et AEA biomasseanlæg, vil der være stor fokus på valg af løsninger og komponenter, som sikrer en sikker og stabil drift med så lave driftsomkostninger som muligt til følge. Samtidig vil der være fokus på sikkerhed og betjeningsvenlighed.

Læs om fordelene ved Biomasse her

 

Brochure biomasse