Anlægslayout: Værum-Ørum Kraftvarmeværk

AEA har leveret og monteret 1 stk. modulopbygget komplet 925 kW kedelanlæg

Værket har valgt træpiller som brændselsform. Med kedelline løsningen type CombiCrat har AEA valgt en veldimensioneret forbrændingskoncept. Hvor der er fleksibilitet i brændelses valgmulighederne. Leverancen består desuden af  to pillesiloer, transportsnegle, forbrændingsluftsystem, askesystem, røggassystem inkl. røggasrensning og skorsten.

Det siger pressen om Biomasse
 
AEA´s Biomasse referencer