Anlægslayout: Vestervig Fjernvarme

AEA har i totalentreprise leveret, monteret, indkørt og idriftsat komplet flisfyret kedelanlæg. Inkl. tilbygning for installationen til Vestervig Fjernvarme.

Leveranceomfanget består af bl.a.:

  • Fliskran
  • Flisindfødningssystem
  • Varmtvandskedel
  • Skubberist
  • Forbrændingsluftsystem
  • Røggaskondensseringsanlæg
  • Savsmuldfilter
  • Saksesystem
  • Skorsten
  • Tilkopling til de eksisterende vand-, varme- og el-installationer.

Samlet varmeydelse (kedel+røggaskondenssering): 4.700 kW

Anlægsvirkningsgrad:

Varierer efter fugtindholdet i brændsel. Men målingerne varierer mellem 108-112% på bagrund af fugtindholdet i det aktuelle brændsel.

Se også Anlæag Layout for Værum-Ørum Kraftvarmeværk