Drift- og indtjenings muligheder ved Biomasse

Ved varmeproduktion på biomasse opnås en lav varmeproduktionspris. Som igen sikre at varmeværker kan minimere deres evt. stigende varmepriser til forbrugerne. Som industri vil lave energiproduktions udgifter i bedste fald medvirke til at bevarer konkurrence evnen. Samt kunne profilere virksomheden som grøn ansvarlig aktør  i forbindelse med intern energiproduktion med lav udledning af CO 2.

Kontakt AEA og høre mere om de mange Drift- og indtjenings muligheder ved Biomasse der findes.

Se de tekniske forudsætninger for Biomasse anlæg