Fordele ved biomasse

Såfremt der etableres et biomassefyret energianlæg, vil to faktorer spille en væsentlig rolle. Dels en miljøvenlig energiproduktion, hvor påvirkningen af atmosfæren er minimal, da CO2 udledningen svarer til den mængde, som træet har optaget under væksten.

Den ofte vigtigste faktor er produktionsomkostninger. Ved at anvende biomasse sikres en meget konkurrencedygtig varmeproduktion, sammenlignet med produktion af energi på fossible brændsler som olie & naturgas.

Drift- og indtjenings muligheder

Du kan læse mere om de drift- og indtjeningsmuligheder, biomasse kan tilbyde dig her:

Læs om Drift- og indtjeningsmuligheder