Det siger pressen om elkedler til varmeproduktion

Elkedler til varmeproduktion har flere gange været dækket af diverse medier. AEA har her samlet et udpluk af den omtale pressen har skrevet om elkedler til varmeproduktion.


Torsdag 08.10.09

Skatteministeriet: En bedre udnyttelse af vindmøllestrøm

For bedre at kunne udnytte strømmen fra landets vindmøller, når det blæser meget, og på tidspunkter, hvor vi danskere ellers ikke bruger meget strøm, har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftalt at gøre den såkaldte elpatronlov permanent.

Idéen med en permanent elpatronlov er, at der fremover gælder særlige (lave) afgiftssatser for brugen af el i en elpatron. På den måde sikres det, at klimavenlig vindmøllestrøm benyttes i de danske husholdninger til opvarmning frem for at blive eksporteret til udlandet.

Læs artiklen her


Tirsdag 15.09.09

Kraftvarmeværkerne får ny vigtig rolle i fremtiden

Af journalist Flemming Linnebjerg Rasmussen, Dansk Fjernvarme

De decentrale kraftvarmeværkers rolle som energiproducent bliver mindre vigtig i fremtiden. Til gengæld skal de skabe balance i systemet, vurderer Kim Behnke, Energinet.dk

Trykt i: Fjernvarmen 9/2009 – udgivet af Dansk Fjernvarme

Læs artiklen her


Onsdag 25.02.09

Fra vind til varmt vand

Af Mary-Anne Karas

Gigantiske elkedler på kraftvarmeværkerne fungerer som “dybkogere”, når vinden rigtig blæser. Det er en god forretning for alle parter.

Trykt i: Om Energi 2009 – Temanummeret Vindkraft til klimakampen – udgivet af Energinet.dk

Læs artiklen her
 
Læs hele bladet her


Mandag 30.06.08

El gør varmeværk grønnere

Af Hans J. Callesen

Skagen Varmeværk skifter olie og gas ud med vindmølle-energi

Offentliggjort på: www.nordjyske.dk – 21. maj 2008

Læs artiklen her


Mandag 12.10.09

Dansk Fjernvarme: Vindmøllestrøm kan nu lægges på lager

Nu kan vi gemme vindmøllestrøm, til der er brug for den.

Den såkaldte elpatronlov bliver gjort permanent. Det betyder, at man kan gemme den klimavenlige vindmøllestrøm til der bliver brug for den. Ved hjælp af en stor dyppekoger kan strømmen bruges til at lave fjernvarme.

Elpatroner er et af midlerne til at skabe et integreret energisystem, hvor vindmøllestrøm kommer til at erstatte fossile brændsler som naturgas og kul. Dermed tager man et kæmpe skridt i retning mod et mere klimavenligt energisystem. Det mener Dansk Fjernvarme.

”Ved at bruge el-patroner på fjernvarmeværker vil vi kunne gemme overskuds-vindmøllestrøm og lade det indgå i det samlede energisystem i stedet for at eksportere det til udlandet til meget lave priser,” siger teknisk konsulent John Tang fra Dansk Fjernvarme.

Elpatroner virker populært sagt som kæmpe dyppekogere, der kan varme fjernvarmevand op. Dette sker helt automatisk, når der er overskudsproduktion af vindmøllestrøm, fordi det i praksis er, når der er for meget el i forhold til forbruget, at elpatronerne bliver tændt.

Det regulerer sig selv, fordi man på baggrund af priser på el har beregnet, hvornår elpatronerne skal tændes. Når elpatronerne bliver tændt, så bliver fjernvarmeværkernes egne el-producerende anlæg slukket – fordi det ikke økonomisk hænger sammen at køre med dem på grund af lave elpriser. Når motorerne slukkes, bruges der heller ingen fossile brændsler som eksempelvis naturgas.

”Derfor er det her en rigtig god måde at integrere hele energisystemet på og få det optimale ud af ressourcerne ved at lave vind til varme i stedet for at lade vindmølle-el gå mere eller mindre til spilde,” siger John Tang.

Forventeligt bliver det typisk de mindre kraftvarmeværker, der vil have glæde af at installere el-patroner. Der er allerede installeret el-patroner som forsøg på et par fjernvarmeværker.

”Dette er virkelig til glæde for klimaet, fordi vi direkte erstatter fossile brændsler med grøn el,” siger John Tang.

Fra flere sider af energibranchen har man arbejdet målrettet med det integrerede energisystem, hvor fjernvarme og elnettet bindes tættere sammen. Fjernvarmesystemet rummer nemlig den mulighed for lagerkapacitet, som el-nettet ikke har. Det er en måde at gemme sol og vind til regnvejrsdage på i form af at bruge overskuds-el til fjernvarme.

El-patronloven bliver gjort permanent efter en bred politisk aftale i Folketinget mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og De Radikale.

For yderligere oplysninger kontakt teknisk konsulent John Tang på telefon 2442 8884 eller se  www.danskfjernvarme.dk

Læs hele pressemeddelelsen her