Hvis en gasmotor indgår i dit varmeproduktionapparat, er du allerede aktør på elmarkedet ved at producere varme samtidig med el, når elprisen er høj. Med en elkedel bliver det nu også muligt for dig at udnytte fordelene på elmarkedet, når elprisen er lav ved at bruge den billige og til tider næsten gratis el til varmeproduktion på elkedlen.

“Ved at bruge el til at varme vand, når strømmen er billigere end naturgas og olie, kan værket årligt skære toppen af værkets driftsudgifter”.

                                                                                                       – Jan Diget, driftsleder på Skagen Varmeværk

Fordelene på elmarkedet er bl.a. elspotmarkedet eventuelt kombineret med primærregulering. Derudover kan du også opnå indtægter i form af rådighedsbetaling og aktiveringsbetaling.

Spotmarkedet

På elspotmarkedet indberetter du dagen i forvejen, hvilken pris elkedlen må aktiveres ved. Elkedlen vil på den måde fungere som en regulær driftskedel, når elpriserne på spotmarkedet er lave eller ligefrem negative.

Når du tilmelder elkedlen aktivering på spotmarkedet, kan du samtidig tilmelde elkedlen som primærreserve.

Primærreserve – 30 sekunder (primærregulering)

Det er muligt at tilmelde elproduktionsenheder (f.eks. gasmotorer) og elforbrugsenheder (f.eks. elkedler) som såkaldte primærreserver. Formålet med primærreserver er at stabilisere frekvensen på elnettet tæt på 50 Hz ved at regulere elproduktion og elaftag op og ned.

Du skal dog være opmærksom på, at elkedlen ikke kan tilmeldes med fuldt effektaftag, da det skal være muligt at regulere effekten op eller ned med få MW på under 30 sekunder. Derudover skal “brændslet” (el) afregnes efter de aktuelle priser på spotmarkedet, og det er derfor ikke rentabelt at køre med større last på elkedlen end nødvendigt.

Manuel reserve – 15 minutter

Du kan også stille din elkedel til rådighed som en manuel reserve, der kan fjernaktiveres på under 15 minutter. Du fastsætter selv, hvilken pris du vil have pr. time, som elkedlen stilles til rådighed i markedet, samt hvilken aktiveringspris du vil acceptere, at elkedlen startes ved.

En elkedel kan med andre ord bidrage til reducering i brændselsudgifter, forbedring af driftsøkonomien samt fastholdelse – hvis ikke reducering – af varmeprisen. Alt i alt vil en investering i en elkedel være meget rentabel.

AEA hjælper dig gerne med at undersøge dine drifts- og indtjeningsmuligheder.

Kontakt AEA for en uforpligtende snak. Det koster ikke noget!

Har du De tekniske forudsætninger?