Fordele ved AEA’s elkedelanlæg

Det er bl.a. følgende fordele, som elkedelanlægskunder ligger stor vægt på:

Virkningsgrad

En elkedels virkningsgrad er meget høj. Den indfyrede el-effekt udnyttes næsten 100%, dvs. at 1 kWh el giver ca. 1 kWh varme.

Drifts- og indtjeningsmuligheder

Med en elkedel får du et “ekstra håndtag”, da du også vil være i stand til at kunne udnytte de drifts- og indtjeningsmuligheder, der opstår på elmarkedet, når elpriserne er lave eller ligefrem negative. Det drejer sig bl.a. om elspotmarkedet, eventuelt kombineret med primærregulering, samt manuel reserve.

Læs mere om dine drifts- og indtjeningsmuligheder

 

Fleksibilitet

Både højspændings- og lavspændingselkedlen er en kompakt unit, der ikke stiller de store krav til pladsforhold. Der er tale om meget fleksible elkedelløsninger, der kan tilpasses eksisterende forhold på dit anlæg.

 

Driftssikkerhed og nem vedligeholdelse

På grund af det meget enkle design er begge elkedeltyper ekstremt driftssikre og nemme at vedligeholde. Der er ikke indbygget komplekse komponenter i elkedlerne, som gør drift eller vedligeholdelse besværlig.

Grøn profil og uafhængighed

Samtidig bliver du og dit værk mindre afhængig af fossile brændsler og mindre sårbar over for prisudviklingen på fossile brændsler.

Når en elkedel er i drift, omsætter den miljørigtig vindenergi (VE) til fjernvarme og bidrager dermed til en reduktion i CO2-udledningen.

Tjeklisten – de tekniske forudsætninger

Der er nogle tekniske forudsætninger, der skal være på plads, for at dette kan være den rette løsning for dig. Dem kan du læse mere om her:

Læs om de tekniske forudsætninger her