Anlægskomponenter for Højspændingselkedler

Højspændings-elkedelanlægget er opbygget som et to-kredssystem: Primærside med elkedel og sekundærside med fjernvarmevand.

I primærkredsen opvarmes vandet i elkedlen. En pumpe cirkulerer vandet mellem elkedlen og fjernvarmeveksleren. Fjernvarmevandets flow på varmevekslerens sekundærside optager den tilførte varmeenergi fra elkedlen, som derefter distribueres ud på nettet.

Ekspansionssystem

Vandet på primærsiden må ikke koge eller have mulighed for at udvide sig. Derfor holdes kredsen under tryk ved hjælp af en fortrykt ekspansionsbeholder. Ekspansionsbeholderen optager de rumfangsændringer i primærkredsens vand, som sker mellem varm og kold tilstand.

Fjernvarmevarmeveksler

For at opretholde en stabil drift på elkedlen er det nødvendigt at holde returtemperaturen rimelig konstant. Temperaturen er dog afhængig af kedellasten. Returvandet til elkedlen styres af fjernvarmekølingen på sekundærsiden af fjernvarmevarmeveksleren.

Grunden til, at returvandets temperatur skal holdes konstant, er, at vandets ledningsevne er ligefremproportional med temperaturen. Dvs. dykker temperaturen, dykker kedeleffekten også, og omvendt.

Vandbehandling

Vandets kvalitet har en afgørende betydning for elkedlens driftssikkerhed og levetid. Et vandbehandlingsanlæg bestående af et totalafsaltningsfilter og en doseringsenhed sikrer opretholdelsen af de korrekte vandværdier.

Stilstandsvarme

Elkedlen er forsynet med en kreds for stilstandsvarme, da afgangstemperaturen fra elkedlen maksimalt må øges med 3 ºC/minut under opstart. Til opvarmning bruges fjernvarmevand, men da dette ikke må tilføres elkedlen, er der monteret en varmeveksler imellem.

Sikkerhedskreds

Elkedlen er forsynet med en sikkerhedskreds, som bl.a. består af sikkerhedstermostat, temperaturtransmittere, sikkerhedspressotat, flowvagt, sikkerhedsventiler, dørkontakt og nødstop. Sikkerhedskredsen er serieforbundet, således at højspændingsbryderen kobles ud, hvis blot en af komponenterne fejler.

Læs også om funktioner ved Højspændingselkedler