Funktion af højspændingselkedel

Højspændingselkedler Funktion AEA

Elkedlen består af en cylindrisk beholder (8), der er fyldt med vand. Vandet bliver ledt ind i bunden af beholderen. Tre fordelerrør “spuler” vandet op forbi elektroderne og sikrer på den måde, at de bliver kontinuerligt afkølet. Når vandet er opvarmet, ledes det ud i toppen af beholderen og videre til fjernvarmesystemet.

Elektrodesystem

Opvarmningen af vandet i beholderen sker ved hjælp af et elektrodesystem, der består af tre faseelektroder (2) og tre nulpunktselektroder (3). Faseelektroderne (2) er monteret hængende på isolatorer (9) i beholderens top, mens nulpunktselektroderne (3) er fastmonteret på selve beholderen.

Vandet opvarmes ved, at elektricitetens effekt afsættes mellem faseelektroderne og nulpunktselektroderne.

Regulering af kedelydelse

Strømmen går direkte i vandet mellem faseelektroderne (2) og nulpunktselektroderne (3). Kedelydelsen afhænger derfor af, hvor stor en overflade på faseelektroderne, der er blotlagt. Dette reguleres med tre reguleringsskærme (4), som er monteret på et fælles styr. Styret er drevet af en servomotor og et gear (6 og 7).

Når kedelydelsen reguleres i SRO-anlægget, kører reguleringsskærmene op/ned på styret. På den måde bliver faseelektrodernes frigjorte overflade større/mindre og kedelydelsen øges/reduceres .

Det er muligt at regulere ydelsen fra 2% til 100%. Da vandet er ledende vil der altid være en ”krybestrøm” og dermed en minimumslast.

Eltilslutning

Elkedlen forsynes med strøm via kabler fra højspændingsbryderen. Kablerne er tilsluttet i toppen af elkedlen.

 

Læs også om kedeldata ved Højspændingselkedler