Del

Stort udvalg af elektriske varmtvandskedler

AEA forhandler lavspændings-elkedelanlæg fra Värmebaronen til industrien og industrielle processer.

Denne EP-elkedel kan leveres med ydelser fra 31 kW til 750 kW. Maksimal driftstemperatur er 95°C og maksimalt driftstryk er 6 Bar.

EP-elkedlerne reguleres i forskellige effekt-reguleringstrin for derved at udnytte den elektriske forsyning bedst muligt. Elkedlerne kommer med tre effektreguleringstrin – 7, 15 og 30. Ved hjælp af effekttrinene kan temperaturen styres glidende, idet kedlen ikke skal koble ind og ud. Skal elkedlen eksempelvis sammenkøres med en varmepumpe, giver det god mening at have mange trin at regulere efter. Elkedlerne kan reguleres fra 20°C til 95°C.

EP-elkedlerne fra Värmebaronen reguleres med kontaktorer, og de kan specialbestilles med hurtig-regulerende solid state relæer. Det betyder, at skiftet mellem trinene foregår med en glidende frekvensregulator-drift.

EP-elkedlerne kan installeres med en udendørs temperaturmåler, hvilket gør, at elkedlen selv kan kompensere fremløbstemperaturen afhængig af årstid. Køres kedlerne i serie, kan der opnås en samlet effekt på op til 1,5 MW. Køres kedlerne parallelt, kan der opnås en effekt på helt op til 10 MW. Derudover kan der vælges forskellige overvågningsmålinger f.eks. jordfejlsovervågning for tidlig indikation af fejl på elstavene.

Kedlerne kan leveres med forudindstillet sikkerhedsudstyr.

Signaler for drift og fejl kan overføres til et overordnet SRO-anlæg. Derudover er der indbygget mulighed for at styre elkedlen eksternt ved hjælp af analog 0 – 10V signaler.

Elkedlen leveres CE-mærket.

Læs mere om Värmebaronen

Overvejer du et elkedelanlæg? Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!