Elektrisk varmtvandskedel MB 4030-4150

MB-elkedlen leveres med ydelser fra 30 til 150 kW. Maks. driftstemperatur er 100 °C og maks. driftstryk 6 bar.

Det er muligt at effektregulere elkedlen, så der opnås maksimal udnyttelse af den elektriske forsyning. Ved hjælp af en indbygget trinbegrænsningsfunktion kan elkedlen begrænses til reduceret effekt. Det skal bemærkes, at kedlens maksimumseffekt kan variere med +5/-10% på grund af varmelegemernes tolerancegrænser.

Elkedlen er forsynet med en elektronisk 7-trinstempera-turregulator med et temperaturområde fra 30 °C til 99 °C.

Regulatoren har et display, hvor bl.a. temperatur, indkoblet effekt, antal indkoblede trin m.m. kan aflæses. Regulatoren har en indbygget udetemperaturkompensator. Det eneste, der kræves, er tilslutning til en udendørs temperaturmåler. 

Elektrisk varmtvandskedel type MB 4030-4150

Signaler for drift og fejl kan overføres til et overordnet SRO-anlæg fra tilslutningsboksen i elkedlen. Dette gælder også for ekstern ind- og udkobling af elkedlen. Elkedlen er forberedt for fjernstyring (0-10 V) fra f.eks. en PLC-styring og kan styres ud fra både effekt og temperatur. Gældende forskrifter for elektriske installationer skal altid følges. Det anbefales at kontakte det lokale elforsyningsselskab.

Elkedlen leveres med CE-godkendelse.


Elektrisk varmtvandskedel SB 4180, SB 4225 og SB 4300