Del

Elektrisk varmtvandskedel type SB 4375, SB 4450 og SB 4600

Denne SB-elkedel kan leveres med ydelser fra 375 til 600 kW. Maks. driftstemperatur er 100 °C og maks. driftstryk 6 bar.

Det er muligt at effektregulere elkedlen, så der opnås maksimal udnyttelse af den elektriske forsyning. Ved hjælp af en indbygget trinbegrænsningsfunktion kan elkedlen begrænses til reduceret effekt. Det skal bemærkes, at kedlens maksimale effekt kan variere med +5/-10% på grund af varmelegemernes tolerancegrænser.

Elkedlen er forsynet med en elektronisk 30-trinstempe-raturregulator med et temperaturområde fra 30 °C til 100 °C.

Regulatoren har et display, hvor bl.a. temperatur, indkoblet effekt, antal indkoblede trin m.m. kan aflæses.

Elektrisk varmtvandskedel type SB 4375, SB 4450 og SB 4600

Der er indbygget en udetemperaturkompensator i regulatoren. Det eneste, der kræves, er tilslutning til en udendørs temperaturmåler. Signaler for drift og fejl kan overføres til et overordnet SRO-anlæg fra tilslutningsboksen i elkedlen. Dette gælder også for ekstern ind- og udkobling af elkedlen. Elkedlen er forberedt for fjernstyring (0-10 V) fra f.eks. en PLC-styring og kan styres ud fra både effekt og temperatur.

Gældende forskrifter for elektriske installationer skal altid følges. Det anbefales at kontakte det lokale elforsyningsselskab.

Elkedlen leveres med CE-godkendelse.


Se også Elektrisk varmtvandskedel type SB 4750 og SB 41200