Del

Elektrisk varmtvandskedel type VB 4006-4030

VB-elkedlen kan leveres med ydelser fra 6 til 30 kW. Maks. driftstemperatur er 100 °C og maks. driftstryk 3,5 bar.

Det skal bemærkes, at kedlens maksimumseffekt kan variere med +/- 5% på grund af varmelegemernes tole-rancegrænser.

Elkedlen er konstrueret som en samlet enhed, idet alle varme-, styrings- og sikkerhedskomponenter er indbygget i elkedlen, og montage og installation er derfor nemt at udføre.

Driftstemperaturen indstilles på fronten. Termostaten indkobler automatisk den effekt, som er nødvendig for at opnå den ønskede temperatur.

Elkedlen kan anvendes til direkte opvarmning af ejendomme med centralvarme eller i kombination med andre kedeltyper. Men elkedlen kan også anvendes til andre typer opvarmning, f.eks. sammen med varmevekslere m.m

Elektrisk varmtvandskedel type VB 4006-4030

Gældende forskrifter for elektriske installationer skal altid følges. Det anbefales at kontakte det lokale elforsyningsselskab.

Elkedlen leveres med CE-godkendelse.


Læs De tekniske forudsætninger her