Brænderfyrede kedler fra AEA

Kedelanlæg

Brænderfyrede kedler bliver typisk fyret med letolie, N-gas, svær olie eller Bioolie. Denne anlægsløsning består typisk af selve kedlen påbygget en brænder. Som igen efter brændsels valget kan være udformet som trykforstøvningsbrænder eller rotationsbrænder. Kedeltypen kan være forskellig afhængig af medie som skal produceres. Kedlerene kan producere varmt vand (<110 °C & 10,0 Baro), hedtvand, mættet damp (lavtryks- / højtryks damp) eller hedtolie.

AEA tilbyder totalleverancer eller maskinleverancer. Dette afgøres udfra kundens behov og evt. ønsker til egen leverance omfang.

Efter en intens teknisk dialog med kunden. Hvor AEA vil afdække kundens behov for ydelser, leveret energimængde, brændelses valg, ønsker til  bygnings forhold og evt. kontakt til offentlig myndighed. Kan AEA tilbyde en  af veldefineret leverance omfang, som sikrer kunden en optimal anlægsløsning. Hvor driftsikkerhed og anlægs ydelse er topprioritet.

Læs om fordelene ved brænderfyrede kedler

 

Brochure kedelanlæg