Anlægslayout: LOW-Nox N-gas fyret brænder

AEA har installeret 1 stk Dampkedel (Ydelse: 16.000 kg/H-Designtryk: 15,0 Baro) ved Skjern Papirfabrik A/S. Monteret med LOW-Nox N-gas fyret brænder. Kedlen er leveret med fødevandsforvarmer, således kedelfødevandet forvarmes inden det føres ind i damprummet på selve kedlen.

Desuden er anlægget forsynet med economiser monteret efter dampkedlen til produktion af fjernvarme leverance til Skjern Fjernvarmecentral.

Se også AEA´s referencelister her