Drift- og indtjeningsmuligheder for brænderfyrede kedler

  • Hvilket krav er der til mediet fra kedlen (vand/damp) samt ikke mindst ønsket  temperatur og tryk.
  • Hvad ønsker kunden af brændselsmuligheder?.
  • Skal leverance foregå som totalleverance eller maskinleverance?
  • Skal der designes for fremtidig udvidelsesmuligheder?
  • Alle disse spørgsmål afklares omkring en dialog mellem kunden og AEA

AEA hjælper dig gerne med at undersøge dine drift- og indtjeningsmuligheder ved brænderfyrede kedler

Kontakt AEA for en uforpligtende snak. Det koster ikke noget!

Få undersøgt dine muligheder