Fordele ved brænderfyrede kedler

Når kunden vælger en brænderfyret kedelløsning. Sker det mange gange pga. en kapacitets udvidelse. Så kunden er bekendt med fordele ved brænderfyret kedelanlæg.

Disse fordele består typisk af: Stabil energiproduktion, lave serviceomkostninger, forholdsvis automatisk driftsforhold. Desuden giver denne anlægstype mulighed for optimering ved hjælp af ekstra røggaskøling. Dette sikrer en høj anlægsvirkningsgrad.

Optimeringsmuligheder ved brænderfyrede kedelanlæg

Denne anlægstype giver mulighed for optimering ved hjælp af ekstra røggaskøling. Dette sikres ved at udføre opvarmning af  returvandet fra bynettet, opvarmning af kondensatvand eller kedelfødevandet.

Det bør også altid undersøges om en industriel virksomhed har mulighed for at sælge overskudvarme til byens fjernvarmeselskab. Dermed sikres en samfundsmæssig gevinst. Samt gerne en økonomisk gevinst for begge parter (industrivirksomhed/Fjernvarmeselskab)

Såfremt anlægsejer vælger en løsning med kombinationsbrænder bliver brændselsvalget mere fleksibel. Dette giver igen muligheder for optimering af omkostninger til brændsel.

Tjeklisten – de tekniske forudsætninger

Der er nogle tekniske forudsætninger, der skal være på plads for, at dette kan være den rette løsning for dig. Dem kan du læse mere om her:

Læs om de tekniske forudsætninger her