Gasmotor anlæg fra AEA

Motoranlæg

AEA har siden virksomhedens start i 2004 været en af branchens  førende entreprenører i design, projektering og udførsel af N-gas eller Biogas fyret gas fyret motoranlæg. Leverancerne har været en kombination af maskinleverancer og totalentrepriser. Omfanget af leverancen bliver tilpasset kundens behov og ønsker.

Et kraftvarme anlæg bestående af en gasmotor installation sikrer, at varmeproduktionen sker på en økonomisk optimal måde og med mindst mulig miljømæssig belastning, idet der sker en samproduktion af varme og EL i gasmotoren. I modsætning til andre energiproduktion former er der her tale om samproduktion, således indfyret gas udnyttes med optimeret anlægsvirkningsgrad.

Læs om Drift- og indtjeningsmuligheder her

 

Brochure motoranlæg