Anlægs layout for gas motor

En gas motor installation kan fyres med  både Naturgas og Biogas. Der er mange ligheder mellem  installationerne, dog er der markant forskelle i forholdene omkring f.eks.  gasrampe samt  røggaskøling. Det er meget vigtig for AEA af anlægsudformning tilpasses kundes ønsker. Samt at der udføres det tekniske optimale anlægsløsning, i enten eksisterende bygnings-masse eller ved ny-opført bygning til installation af gasmotor anlægget.

Det N-gas fyrede motoranlæg i Helsinge fik en ny Rolls- Royce motor, type: B35V20, mens det Biogas fyrede motoranlæg i Snertinge-Særslev-Føllenslev fik installeret en ny Jenbacher motor. I eksemplerne kan du se hvilke løsninger AEA er kommet frem til for de to anlæg.

Se eksempler på anlægs layout her:


Se AEA´s referencer her