Anlægslayout: Biogasfyret motoranlæg- Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab

AEA’s leverance til dette anlæg består af : Demontage af eksisterende bulderhus, udtagning af eksisterende gasmotor, demontage af eksisterende motorfundament.

Opbygning af nyt motorfundament, indsætning af 1 stk. ny Jenbacher motor, samt montering af ny lyddæmper og HT-veksler. Opbygning af nyt bulderhus omkring Jenbacher motor samt tilpasning af øvrige anlægsinstallationer.

Anlægsdata:

  • Elproduktion: 844 kW
  • Varmeproduktion: 994 kW
  • Elvirkningsgrad: 41,80 %
  • Varmevirkningsgrad: 49,20 %

 

Bliv klogere på motoranlæg