Anlægslayout: N-gas fyret motoranlæg – Helsinge Fjernvarme

AEA har været ansvarlig for  koordinering omkring installation af ny Rolls-Royce motor, type: B35V20  sammen med motorleverandøren. Bygherre indkøbte selv bygning samt gasmotor.

Desuden har AEA designet og leveret øvrige maskinkomponenter. Til  bygherren har AEA leveret El- og højspændingsnalæg, maskinventillationsanlæg samt komplet røggassystem bla. bestående af:

røggslyddæmpere, røgrør, røggasvekslerunit og skorsten

Anlægsdata:

  • Elproduktion: 8.479 kW
  • Varmeproduktion: 8.744 kW
  • Elvirkningsgrad: 44,50 %
  • Varmevirkningsgrad: 46,90 %

 

Se også Anlægs Layout for biogas fyret motoranlæg