Drift- og indtjeningsmuligheder ved motoranlæg

AEA hjælper dig gerne med at undersøge dine drift- og indtjeningsmuligheder ved motoranlæg

Som anlægsejer eller bestyrelse på et varmeværk er hovedformålet at producere varmen billigst muligt. Ved anlægsløsning hvor en gasmotor indgår sikres, via samprodution af El og Varme, at den produktionpris per KwH er optimal. Der kan sikres lavere produktionspris på varmen i forhold til gaskedel drift. Selve drifts form og driftstimer afhænger af anlægs specifikke forhold. Derfor skal hvert enkelt anlæg beregnes separat for optimal gasmotor størrelse. Lad AEA beregne drift- og indtjeningsmuligheder ved gasmotor løsningen du har.

Læs også om de tekniske forudsætninger her