Røggasveksler fra AEA

Røggasveksler

På danske kraftvarmeanlæg er der typisk installeret glatrørsvarmevekslere i røggassystemet efter gasmotoren. Typisk er 1. trin (HT-veksler)udført i sort stål. Røgasserne køles typisk fra afgangstemperatur på gasmotor (400-530°C) ned til 120-180°C. Afhængig af  brændsels valg (N-gas eller Biogas).
Dernæst ledes røggasserne ind i 2. trin (LT-veksler). Denne veksler udført i rustfri stål. Dette er for at hindre korrosion på røggassiden.

På enkelte gasmotor anlæg, hvor returvands temperaturen fra bynettet er ekstrem lavt. Kan det være en optimerings muligheder at montere en LT-2 røggasvekslere i rustfri stål. Da denne løsning giver en yderligere optimering i varme virkningsgraden på selve motor anlægget.

AEA kan tilbyde levering-udskiftning-optimering af gasmotor anlæg. Vi har meget stor ekspertise i af finde den optimale hydraliske koblingsudformning på vandkredsen. Således der opnås den optimale varmevirkningsgrad på det nye eller eksisterende motoranlæg.

Fordelene ved  Røggasveksler

Kender du fordelene ved at vælge Røggasveksler? Hvis ikke kan du læse om dem her:

Kan du se fordelene?

Se AEA´s referencer for Røggasvekler her