Anlægslayout for LT-2 røggasveksler ved Vildbjerg Varmeværk

AEA har leveret og installeret 1 stk. LT-2 røggasveksler til den ene af værkets eksisterende gasmotorinstallationer. Ved montage af LT-2 veklseren vil driftspersonalet have mulighed for at optimere på driftsstrategien, og dermed forbedre muligheden i indmeldningsmarkedet for el-salg.

LT-2 veksleren nedkøler røggasserne yderligere til 36°C, hvilke bevirker optimal udnyttelse af varmeenergien i røggasserne.

Se også anlægs layout for Klokkerholm fjernvarme