Anlægslayout for HT-veksler – Klokkerholm Fjernvarme

Til dette anlæg har AEA installeret et nyt gasmotoranlæg med tilhørende maskininstallation. Bl.a. 1 stk. røggasvarmevekslerunit. Enheden består af: HT-veklser, LT-1 veksler & LT-2 veksler.

Alle udført med glatrørsvekslere. Disse vekslere er placeret vandret liggende i stålstativ. Udført med renselåger, således der kan udføres rensning af røgrørene. Røggasserne køles fra 367 °C – 43 °C, inden røggaserne ledes til skorsten.

Få undersøgt dine muligheder