Fordele ved røggasveksler

Da gasmotorer forbruger motorolie under driften, vil en del af motorolien udledes som uforbrændt i røggassystemet. Disse luftformgie olier vil afsættes som oliefilm på hedefladerne (rørplade og røgrør). Denne type røggasvekslere udføres med glatte røgrør. Dette bevirker, at rørene kan renses ved højtryksspuling. Adgangsveje er typisk ved på monterede renselåger på røggasvekslerne.

Da disse røggasvekslere altid specialdesignes til det enkelte anlæg, kan der sikres et meget lavt modtryk i disse enheder. Derved sikres, at gasmotoren kan føre røggasserne igennem det samlede udstødesystem. Det er nogle af de fordele ved røggasveksler, som er værd at nævne. Lad AEA undersøge resten for dig.

Drifts- og indtjenings muligheder

Du kan læse mere om de drifts- og indtjenings muligheder, som AEA kan tilbyde dig her:

Drift- og indtjenings muligheder