Det siger pressen om solvarme til varmeproduktion

Solvarme til varmeproduktion har flere gange været dækket af diverse medier. AEA har her samlet et udpluk af den omtale pressen har skrevet om solvarme til varmeproduktion.


10.07.13

Kommunens største solvarmeanlæg indviet

Af Nordvestnyt

Søndag blev Sjællands næststørste solvarmeanlæg indviet. Det nye anlæg, som Hvidebæk Fjervarmeforsyning har investeret omkring 22 millioner kroner i, skal stå for 20 procent af den samlede varmeproduktion på i alt 5.700 megawatt om året til de 800 brugere i Ubby, Jerslev og Rørby. Der er i alt 963 paneler af 12,5 kvadrameter på 40.000 kvadratmeter jord, som Hvidebæk Fjervarmeforsyning har købt af kommunen.

  • Offentliggjort på www.sn.dk 10. juni 2013

Hent og læs artiklen her

Fredag 15.06.12

Helsinge Fjernvarmes solvarmeanlæg er nu sat i drift

Af Helsinge Fjernvarme

Helsinge Fjernvarmes nye solvarmeanlæg er nu sat i drift og det har leveret varme til fjernvarmeforbrugerne siden 14. maj.

Den daglige solvarmeproduktion vil fremover kunne følges på www.solvarmedata.dk

Solvarmeanlægget omfatter 4.733 m2 solfangerpaneler, som er placeret på arealet mellem Skovgårdsvej og Kildevejen vest for kraftvarmeværket.

Desuden er der etableret en mindre tekniktilbygning med varmevekslersstation og tilslutning til det eksisterende fjernvarmeanlæg på kraftvarmeværket.

Solvarmeanlæggets forventede årlige varmeydelse vil udgøre ca. 2.200 MWh, svarende til ca. 5 % af den årlige varmeproduktion.

Solvarme er vedvarende energi og Helsinge Fjernvarme reducerer derfor nu CO2-udledningen med ca. 490 tons/år.

Den samlede investering i solvarmeanlægget udgør ca. 8,7 mio. kr. og tilbagebetalings-tiden for investeringen er på grundlag af de nuværende og forventede gas- og el-priser beregnet til ca. 9 år.

Læs mere her

Fredag 11.05.12

Nu håber Vojens på mere solskin

Af Kitt Øhlenschlæger Flarup

Sol: Verdens tredjestørste solvarmeanlæg blev i dag indviet i Vojens

Offentliggjort på: www.jv.dk – 11. maj 2012

Læs mere her

Torsdag 03.05.12

Dansk Fjernvarme: Solen luner endnu mere hos fjernvarmeforbrugerne

Der er grund til store smil i solskinnet. For fjernvarmeforbrugerne er der i særdeleshed grund til brede smil hos de fjernvarmeværker, som har solvarmeanlæg. Og dem bliver der flere og flere af. Solen leverer grøn fjernvarme svarende til forbruget i en by med over 5000 husstande – og sparer forbrugerne for tusindvis af kroner.

Solens milde stråler ikke bare luner i radiatoren, de skæpper også i kassen.

At der er penge at tjene, når solen skinner, skyldes, at det er ensbetydende med, at man kan slukke for eksempelvis naturgasmotoranlægget, som mange decentrale fjernvarmeværker typisk har. Dermed gavner solens stråler ikke bare miljøet med markant mindre udledning af CO2, men også økonomien hos fjernvarmeforbrugerne.

Netop i disse dage er der taget nye storskala-anlæg i brug i Gørding (7422 kvadratmeter), Brædstrup (10.000 kvadratmeter) og Vejby-Tisvilde (8000 kvadratmeter). Dertil kommer, at det 17.500 kvadratmeter store solvarmeanlæg i Vojens blev taget i brug den 30. marts.

Dermed er der nu over 230.000 kvadratmeter storskala solvarmeanlæg i drift på tilsammen 29 fjernvarmeværker.

Danmarks og dermed Europas største anlæg ligger i Brædstrup, som med udvidelsen på 10.000 kvadratmeter nu er oppe på 18.012 kvadratmeter. Samlet producerer de 29 anlæg fjernvarme svarende til mere end 5000 almindelige husstandes årlige forbrug.

Et af de nyeste anlæg, der er taget i drift, er det 2970 kvadratmeter store anlæg i Skovlund. Det blev taget i brug i september, og allerede nu har det betydet, at værket kan sænke varmeprisen med 7 procent. Eller op mod 1000 kroner for en almindelig husstand.

”Faktisk havde vi den 2. maj for første gang den situation, at vi producerede mere, end forbrugerne brugte,” fortæller varmemester Karsten R. Kristensen fra Skovlund Varmeværk, som har 268 forbrugere.

Dermed kunne han gemme solens stråler til dagen efter, og dermed spare endnu mere naturgas. Netop det at lagre solenergi er et område, der arbejdes intenst med. I Brædstrup arbejder man med et forsøg med borehulslager, hvor sommerens varme gemmes i jorden i form af borede huller.

I Marstal, som netop nu er i færd med at opføre en 15.000 kvadratmeter stor udvidelse til i alt 33.000 kvadratmeter, har man etableret et kæmpe damlager på 75.000 kubikmeter. Her skal man gemme sommerens solstråler til brug i vintermånederne januar og februar.

I den netop overstående vinter bidrog solens stråler også ganske positivt med varme. Der var nemlig 229 solskinstimer mod normalt 155, viser DMI’s opgørelser. Og i marts var der 164 solskinstimer, svarende til 54 flere end normalt, hvorimod april var helt normal med 159 (normal 162). Derfor er meldingerne fra fjernvarmeværkerne, at deres solvarmeanlæg generelt har leveret mere end budgetteret. Til gavn for forbrugerne og klimaet.

Der er planlagt yderligere omkring 15 anlæg til opførelse det kommende halvandet år. I alt svarer det cirka 200.000 kvadratmeter.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.solvarmedata.dk og www.danskfjernvarme.dk

Læs mere her

Onsdag 02.05.12

Solen giver lavere varmeregning

Af Karl Erik Frederiksen

Gribskov: Nu varer det ikke længe inden, at fjernvarmekunder i Vejby-Tisvilde og Helsinge begynder at kunne nyde varmen fra store solfangeranlæg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Offentliggjort på: www.sn.dk – 2. maj 2012

Læs mere her

Fredag 23.03.12

Dansk Fjernvarme: Redningsplan for barmarksværkerne er på vej

De dyre barmarksværker går en lysere fremtid i møde. Redningsplanen for at sikre lavere varmepriser er på vej. Redningen er biomasse og solvarme. Dansk Fjernvarme har taget hul på besøgsrunde til de berørte værker.

Barmarksværkernes alt for høje varmepriser er på vej mod at være fortid. Det nye energiforlig rummer den redningsplan for barmarksværkerne, som Dansk Fjernvarme har arbejdet for. Nemlig en plan, hvor de dyre værker får mulighed for at få en billigere drift.

”Det er utrolig glædeligt, at vi nu kan række den hjælpende hånd ud til barmarksværkerne, som de så hårdt har brug for,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

Kendetegnene for barmarksværkerne er, at de er naturgasfyrede, og at de har forholdsvis lange ledningsnet per forbruger. Typisk har et barmarksværk kun forholdsvis få forbrugere.

”Ved at sikre barmarksværkerne lov til at installere biomassekedler på op til 1 MW, sikrer man, at de får en billigere drift end i dag, hvor de er bundet til naturgas,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

Muligheden bliver sikret med blandt andet en lovændring, som åbner for, at de cirka 35 dyreste barmarksværker må omstille fra naturgas til biomasse.

I efteråret offentliggjorde Dansk Fjernvarme en rapport om måderne at redde barmarksværkerne. Den er udarbejdet af Rambøll.

Rapporten peger på, at kombinationen af solvarme og biomasse er det nærmeste, man kan komme på en mirakelkur. Såvel de store solvarmeanlæg som biomasse-fyrene er velkendt teknologi, som i dag kører på bedste vis hos rigtig mange fjernvarmeværker.

En forudsætning er dog også, at de enkelte værker omlægger afskrivningerne på deres ledningsnet. Typisk har værkerne omkring fem år tilbage af deres afskrivninger på ledningsnet. Men den tekniske restlevealder på fjernvarmerørene er typisk langt over 20 år. Derfor kan barmarksværkerne afskrive over flere år, og dermed reducere varmeprisen med det samme.

Lykkes de ovenstående ting for barmarksværkerne, så kan kampagner for at koble flere forbrugere på blive en mulighed. Flere forbrugere til at bære de faste omkostninger vil betyde bedre økonomi for værket og dermed for alle forbrugerne.

De dyreste barmarkværker ligger med priser helt op til ca. 37.000 kroner årligt for at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh om året.

Vurderingen er, at det kan lade sig gøre at sænke varmepriserne med adskillige tusinde kroner, så varmen bliver konkurrencedygtig med andre alternativer.

Dansk Fjernvarme er allerede nu i gang med besøg hos berørte barmarksværker for sammen med konsulenter at udarbejde konkrete handlingsplaner for hvert enkelt værk.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme, på telefon 61 20 57 23.
Se endvidere www.danskfjernvarme.dk

Læs mere her

Onsdag 03.05.11

Aprilsolen er ren gevinst for fjernvarmen

Af Ritzau

30 procent mere sol end normalen for april er ren gevinst for fjernvarmeværkerne med store solvarmeanlæg.

Offentliggjort på: www.sn.dk – 3. maj 2011

Læs mere her

Bliv endnu klogere på Solvarmeanlæg her