Fordele ved Solvarmeanlæg

Når AEA´s kunder vælger at etablere et solvarmeanlæg som supplement til deres eksisterende varmeproduktionsanlæg, er det bl.a. følgende  fordele ved solvarmeanlæg , som de har for øje:

Mindre brug af fossile brændsler

Solvarme vil oftest erstatte varme, der skulle være produceret på en kedel eller en motor. Det betyder, at kedlen/motoren vil få færre driftstimer, og forbruget af fossile brændsler vil blive reduceret. På den måde kan du opnå en betydelig besparelse i udgifter til indkøb af fossile brændsler. Samtidig bliver du mindre afhængighed af disse brændselstyper og mindre sårbar ved stigende energipriser.

Reduktioner i CO2-udledning

Et solvarmeanlæg vil også medvirke til, at dit værks udledning af CO2 vil blive reduceret betydeligt, i takt med at forbruget af fossile brændsler reduceres.

CO2-reduktionen afhænger dog af, hvilket brændsel varmen ellers skulle være produceret med. F.eks. vil CO2-reduktionen ved fortrængning af varme produceret på biomasse afhænge af, hvor biomassen kommer fra, og hvordan den er produceret.

Mindre udsving i varmeprisen

Da solvarmen produceres på en gratis energikilde, er solvarmeanlægget billig i drift. Samtidigt kræver et solvarmeanlæg blot et minimum af vedligeholdelse, som der ikke er forbundet de store udgifter med.

På den måde bidrager et solvarmeanlæg også til opnåelse af en stabil varmepris.

Energibesparelse

Ved etablering af et solvarmeanlæg kan du også opnå energibesparelser. Dette er en af de fordele ved solvarmeanlæg som din bestyrelse sikkert vil synes meget godt om.

Hvis energibesparelserne overstiger myndighedernes krav til den udpumpede varmemængde, kan du sælge overskuddet til andre varmeproducenter eller gemme det til eget brug.

Tjeklisten – de tekniske forudsætninger

Der er nogle tekniske forudsætninger der skal være på plads for at dette kan være den rette løsning for dig. Dem kan du læse mere om her:

Læs om de tekniske forudsætninger her