Tjeklisten – de tekniske forudsætninger

Der er nogle enkelte faktorer, som du bør tage med i dine overvejelser, hvis du har planer om at supplere dit eksisterende varmeproduktionsanlæg med solvarme. Der er f.eks. forskellige tekniske forhold på dit eksisterende anlæg, der skal afklares.

På anlægget

  • Er der rimelig varmekapacitet i akkumuleringstanken?
  • Skal der foretages ændringer i det eksisterende el- og SRO-anlæg i forbindelse med sammenkobling mellem dit eksisterende værk og solvarmeanlægget?

Hos de lokale myndigheder

  • Hvor er det muligt og mest hensigtsmæssigt at placere solvarmeanlægget i forhold til det  øvrige produktionsanlæg?

Afstanden er meget vigtig, da længden på transmissionsledningen har betydning for prisen på etablering, energiforbruget til pumper og varmetabet

AEA hjælper dig gerne med at undersøge disse ting.

Det er vigtigt for AEA, at du får den helt rigtige løsning. Kontakt os for en uforpligtende snak. Det koster ikke noget!

Se anlægs layout på Solvarmeanlæg