Absorptionsvarmepumper

Varmepumper: Løsning fra AEA

Funktion

En absorptionsvarmepumpe drives af både en højtemperatur- og en lavtemperatur drivenergi. Det betyder, at denne type varmepumpe har et meget lavt elforbrug, kun til pumper og styring, og den er dermed uafhængig af el-spotprisen.

Højtemperatur-drivenergien kan være røggasser, hedt vand, damp eller fjernvarmevand, mens lavtemperaturenergien eventuelt kan hentes fra en lavtemperaturveksler.

Absorptionsvarmepumper producerer en mellemtemperatur varmeenergi, der kan anvendes som f.eks. fjernvarme.

Anvendelsesmulighederne er mange

En absorptionsvarmepumpe kan anvendes i mange sammenhænge med henblik på energioptimering, og det både på kraftvarmeværker og i industrien.

F.eks. kan den anvendes til røggaskøling på et kraftvarmeværk, hvor den udnytter varmeenergien i røggassen fra gasmotorer, biokedler eller gaskedler. Herved reduceres røggastemperaturen betydeligt, og den ekstra energi, der opnås, kan indgå i varmeproduktionen.

Både den energi, der anvendes som drivmiddel, og den energi, som varmepumpen modtager fra den ekstra røggaskøling, bliver ført tilbage til fjernvarmevandet. Dette giver en COP på ca. 1,75. COP (Coefficient Of Performance) angiver, hvor meget energi varmepumpen producerer i forhold til den mængde energi, der tilføres varmepumpen.

 

Læs også om Eldrevne varmepumper

Læs hvad Pressen siger om Varmepumper