Det siger pressen om varmepumper til varmeproduktion

Varmepumper til varmeproduktion har flere gange været dækket af diverse medier. AEA har her samlet et udpluk af den omtale pressen har skrevet om varmepumper  til varmeproduktion.


August 2017

AEA opfører Danmarks største varmepumpeanlæg på spildevand

Hidtil største varmepumpe forvandler energitungt procesvand til “grøn råolie.

Offentliggjort i KraftvarmeNYT august 2017

Læs mere her

Torsdag 18.07.13

Absorptionspumper øger varmeværkets konkurrenceevne

Af Joel Goodstein

Med tre nye absorptionsvarmepumper er Skagen Varmeværk blevet i stand til at tjene flere penge på sin el-produktion, fordi det nu kan betale sig at producere el ved en lavere spotpris end før.

Offentliggjort i Maskinmesteren juli 2013

Læs mere her

Tirsdag 15.01.13

Averhoff tjener på energibesparelser

Af Bjarne Bang

Averhoff Energi har succes med at koble energitunge industrivirksomheder og fjernvarmeværker. Selskabet håber på mere i fremtiden.

Offentliggjort i Børsen den 15. januar 2013

Læs hele artiklen her

Tirsdag 18.12.12

Brug af naturgas halveret i Skagen

Skagen Varmeværk har på fem halveret sit forbrug af naturgas. Det er fem år hurtigere, end forventet, skriver Nordjyske Stiftstidende.
Varmeværket har fået installeret tre store varmepumper, som henter den sidste rest af energi ud af røggassen. Dermed udnyttes energien fra brændslet optimalt.

Faktisk betyder varmepumperne, at man kommer op på en udnyttelsesgrad på 104 procent, og det giver gevinst på to områder. Dels nedbringes CO2-udledningen, dels spares der penge.

Varmepumperne har kostet 18 millioner kroner, men giver en årlig besparelse på 4,5 millioner kroner og er dermed tjent hjem på fire år.


Fredag 30.11.12

Store varmepumper kan gøre spildvarme til  grøn fjernvarme i adskillige tusinde husstande

– Dansk fjernvarme

Grøn revolution på vej, så man kan udnytte al den spildenergi, som industrivirksomheder i dag bruger el på at køle bort til fuglene. Regeringens finanlovsplaner om afgiftslempelse til store varmepumper i fjernvarmen vil betyde mindre brændselsforbrug og mere effektiv energiudnyttelse. I dag bremses dette af høje afgifter.

De nye lempelser på afgifterne for varmepumper, som regeringen lægger op til med finanslovsudspillet, kan skabe grøn revolution til gavn for adskillige tusinde danske boliger. For med store varmepumper i fjernvarmesystemet kan man nu udnytte et kæmpe potentiale for spildvarme fra industrien til fjernvarme – i stedet for at lade spildvarmen køle bort, så kun fuglene får varmet fødderne.

I 2010 udgav Energistyrelsen en rapport om potentialet ved at udnytte overskudvarme fra industrien. Man havde set på 70 større kvoteomfattede danske industrivirksomheder, som tilsammen havde spildvarme-potentiale til at opvarme, hvad der svarer til 46.000 danske husstande.

”Teknologisk er det intet problem at udnytte spildvarme fra industrien. Problematikken har hele tiden været, at det har været alt, alt for dyrt på grund af afgifter. Men nu er vejen banet. Det vil kunne sikre grøn fjernvarme til rigtig mange tusinde husstande,” siger afdelingsleder i Dansk Fjernvarme, John Tang.

I dag udnyttes der spildvarme fra en del industri. Eksempelvis fra Aalborg Portland, fra Kommunekemi i Nyborg og fra Shells raffinaderi i Fredericia. Men det er altså langt fra det fulde potentiale, der udnyttes.

Kan man udnytte spildvarme, så sparer man brændsler i stor stil. Det kan både være fossile og ikke fossile brændsler, men uanset hvad, så er der tale om energibesparelser. Ganske enkelt fordi man udnytter en ressource, der under alle omstændigheder er til rådighed, men blot i dag ikke udnyttes.

Faktisk bruger man på flere store virksomheder energi på at køle spildvarmen fra produktionsanlæggene bort. Det kan spares og i stedet nyttiggøres til grøn energi til gavn for såvel virksomheden, som for de almindelige fjernvarmeforbrugere, der får billig, grøn fjernvarme.

Forudsætter man, at den megen spildvarme kommer i brug, så man eksempelvis kan konvertere områder med individuelle naturgasfyr om til fjernvarme, så er den CO2-mæssige besparelse helt op til 179.000 tons CO2 om året for de 46.000 standardhuse.

Udover de 70 virksomheder fra Energitilsynets rapport, så er der et kæmpe stort potentiale fra andre mindre og mellemstore virksomheder. Et potentiale, som formentlig er i mindst samme størrelsesorden.

Dertil kommer mulighederne for at koble de store varmepumper på sæson-lagre fra store solvarmeanlæg eller til geotermiske anlæg eller at samle spildvarme op fra fjernvarmeværkets egenproduktion.

”Vi taler om en så enorm samfundsværdi, fordi vi kan koble spildenergi sammen med en lagerkapacitet i fjernvarmen. Dermed får vi ikke blot får udnyttet spildenergi eller for den sags skyld vindenergi, men vi får også gemt energien til de tidspunkter, hvor der er brug for den,” siger John Tang.

De store varmepumper i fjernvarmen kan i modsætning til de små individuelle varmepumper give denne lagermulighed og dermed effektivisering eller mere intelligent ressourceforbrug i det samlede energisystem.

Regeringens udspil betyder, at elafgiften sænkes med 41,3 øre pr. kWh til 34,2 øre pr. kWh for virksomheder, der anvender el til varmefremstilling.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.fjernvarme.info eller www.danskfjernvarme.dk 


Mandag 12.11.12

Papirfabrik holder Skjern lun

Af Flemming Linnebjerg Rasmussen

Overskudsvarme fra Skjern Papirfabrik kommer fremover til at stå for en stor del af fjernvarmen i den vestjyske by. Fabrikken har blandt andet investeret i tre varmepumper og en akkumuleringstank. Både fabrikken, fjernvarmen og miljøet har gavn af projektet.

Offentliggjort i Fjernvarmen nr. 11 – November 2012

Læs mere her

Bliv endnu klogere på Varmepumper