Eksempel på anlægslayout: Knud Jepsen A/S – eldrevne varmepumper

Varmepumperne hos Knud Jepsen A/S opgraderer varmen fra solfangerne til højtemperaturvarme og procesenergi samt udnytter kondenseringsvarmen i røggassen fra gasmotorerne.

AEA Eksempel på anlægslayout: Knud Jepsen

Formålet med solvarmesystemet er at kunne ”opsamle” indstrålingsvarmen fra solen, der i store dele af året er større end det varmebehov, der er nødvendigt til opvarmning af selve drivhuset. Ved hjælp af solfangerne kan varmen ”opsamles” og efterfølgende lagres i en akkumuleringstank. Varmepumpernes funktion i denne sammenhæng er at opgradere varmen fra solfangerne til højtemperaturvarme og procesenergi.

Et drivhus vil på den måde kunne have to funktioner: Produktion af solvarmeenergi og produktion af planter.

AEA Eksempel på anlægslayout: Knud Jepsen 2

Hos Knud Jepsen A/S er der i forbindelse med EUDP projektet monteret bevægelige letvægtssolfangere på den indvendige side af et 3.000 m² stort drivhus.

Parallelt med EUDP-projektet der tilsluttet endnu en varmepumpekreds til gartneriets kraftvarmeenhed, hvilket sikrer, at kondenseringsvarmen i røggassen fra gasmotorerne udnyttes så optimalt som muligt.


Se også et eksempel på absorptionsvarmepumper