Eksempel på absorptionsvarmepumper

På Skagen Varmeværk udgør tre absorptionsvarmepumper en del af røggassystemet til værkets tre eksisterende naturgasfyrede motoranlæg. Du kan se dette som et godt Eksempel på absorptionsvarmepumper og hvordan disse kan installeres.

Ved hjælp af varmepumperne afkøles røggassen til ca. 28 °C før udledning gennem skorstenen. Før installation af varmepumperne var røggassens temperatur ca. 65 °C før udledning.

Eksempel på absorptionsvarmepumper: Skagen Varmeværk absorptionsvarmepumper AEA varme pumpe

Når røggassen afkøles, afgives dens energi, dvs. varme, og derved produceres der fjernvarme ved samme proces.

Skagen Varmeværk forventer, at de vil producere ca. 8-12.000 MWh varme ekstra som følge af den øgede afkøling af røggasgassen ved hjælp af de nye varmepumper. Dette skal tillægges 33.000 – 49.500 MWh/år, som motoranlægget og vekslere normalt producerer i disse driftstimer. Den samlede varmeproduktion udgør i alt 41.000 – 61.500 MWh/år.

  • Eksempel på absorptionsvarmepumper fra AEA
  • Eksempel på absorptionsvarmepumper fra AEA
  • Eksempel på absorptionsvarmepumper fra AEA

I juli udgaven af fagbladet Maskinmesteren kan du kan læse mere om varmepumpeprojektet hos Skagen Varmeværk

 Læs fagbladet her

Læs også AEA´s referenceliste for Varmepumper