Når AEA´s kunder vælger at udvide deres eksisterende varmeproduktions-/energianlæg med et varmepumpeanlæg, er det bl.a. følgende fordele de har fokus på:

Mindre forbrug af fossile brændsler

Et varmepumpeanlæg gør det muligt at optimere udnyttelsen af den indfyrede (fossile) brændsels mængde. F.eks. ved at udnytte restvarmen i røggassen fra en gaskedel eller en gasmotor. Dermed kan du producere mere varme med den samme mængde brændsel eller producere den samme mængde varme med en mindre mængde brændsel.

På den måde bliver dit forbrug af fossile brændsler reduceret, og du kan opnå en betydelig besparelse i udgifter til brændselsindkøb.

Større uafhængighed af fossile brændsler

Jo mindre dit forbrug af fossile brændsler er, des mindre afhængighed er du af disse brændsels typer og des mindre sårbar ved stigende energipriser.

På den måde bidrager et varmepumpeanlæg til opnåelse af større uafhængighed.

Reduktioner i CO2-udledning

Et varmepumpeanlæg vil også medvirke til, at dit værks udledning af CO2 reduceres betydeligt, i takt med at forbruget af fossile brændsler reduceres.

CO2-reduktionen afhænger dog af, hvilket brændsel varmen ellers skulle være produceret med. F.eks. vil CO2-reduktionen ved fortrængning af varme produceret på biomasse afhænge af, hvor biomassen kommer fra, og hvordan den er produceret.

Energibesparelser

Ved etablering af et varmepumpeanlæg kan du også opnå energibesparelser.

Hvis energibesparelserne overstiger myndighedernes krav til den udpumpede varmemængde, kan du sælge overskuddet til andre varmeproducenter eller gemme det til eget brug.

Tjeklisten – de tekniske forudsætninger

Der er nogle tekniske forudsætninger der skal være på plads for at dette kan være den rette løsning for dig. Dem kan du læse mere om her:

Læs om de tekniske forudsætninger her