Del

Silkeborg Forsyning A/S (Silkeborg Varme A/S) etablerer udpumpningsanlæg for fjernvarme

Indledning

Silkeborg Varme A/S ønskede at etablere et nyt udpumpningsanlæg placeret i den eksisterende bygning (ved røggaskondenseringsanlægget) på Kejlstrup Tværvej 14, Silkeborg, i forbindelse med etablering af en ny fjernvarmetransmissionsledning til den østlige del af Silkeborg by.

Fordelingsanlægget håndterer varmen fra produktionsanlægget (Kejlstrup Tværvej 14) og sender varmen via transmissionsledningen mod fjernvarmecentral Dybkær (Arendalsvej 2A).

Der etableres en ny nøglefærdig pumpestation for enden af den kommende, nye transmissionsledning i de eksisterende bygninger i fjernvarmecentral Dybkær (pumpestation Dybkær), Arendalsvej 2A, Silkeborg, for derigennem at sikre en stabil og god drift på fjernvarmenettet.

Udpumpningsanlægget (fjernvarmecentral Dybkær) sender varmen mod øst, via en ny transmissionsledning.

Fjernvarmetransmissionsledningen imellem de to lokationer udbydes separat og er ikke en del af den kontrakt, der er underskrevet med Aktive Energi Anlæg A/S.

Projektet

Som totalentreprenør skal Aktive Energi Anlæg A/S levere, etablere og installere det komplette udpumpningsanlæg (UPA ØST) og den komplette pumpestation ved fjernvarmecentral Dybkær, der blandt andet indeholder komplette komponenter til maskin-, pumpe- og el-anlæg med dertilhørende komplet nye rørinstallationer, isolering, m.v.

Aktive Energi Anlæg A/S står for, i samarbejde med Silkeborg Forsyning A/S, for den komplette detailprojektering, samt projekt- og byggeledelse.

Aktive Energi Anlæg A/S har haft meget fokus på at opgaven løses med mindst mulig gene for Silkeborg Forsyning A/S’ fjernevarmebrugere.

Arbejderne forventes at starte op i september 2020, og med endelig aflevering af begge anlæg i november 2021

JUNI 2020    |    Af JACOB H. CHRISTENSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S