Del

Varmepumpeanlæg = CO2-reduktion

Indledning

Gudenådalens Energiforsyning A.m.b.a. udbød i maj 2019 teknikentreprise på etablering af et el-drevet varmepumpeanlæg, samt en udvidelse af varmeværket i Bjerringbro.

Udvidelsen af varmeværket bygges så det sikres, at det nye byggeri etableres i visuel sammenhæng med det eksisterende byggeri. Det eksisterende værk består af en hovedbygning på ca. 1.000 m² og to akkumuleringstanke med en skorsten på 42 m højde.

Nærværende case, beskriver totalentreprisen, som Aktive Energi Anlæg A/S underskrev kontrakt på sammen med Gudenådalens Energiforsyning A.m.b.a. i september 2019.
Formålet er at en større andel af den producerede energi kommer fra vedvarende energi samt at udledningen af CO2 fra Gudenådalens Energiselskab vil blive reduceret med 10% med gennemførelse af projektet.

Varmepumperne vil fortrænge en væsentlig del af de fossile brændsler, der i dag ligger til grund for varmeproduktionen og samtidig kan de producere billigere og grønnere varme til forbrugerne hos Gudenådalens Energiforsyning A.m.b.a.

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 3,6 MW el-drevet varmepumpeanlæg, der optager energien fra omgivelserne ved en udeluft temperatur på 0°C / 90% RH (designpunkt) gennem en glykol/vandkreds.

Ud over det komplette varmepumpeanlæg med tilhørende energioptagere, omfatter projektet ny tilbygning/bygningsarbejder, tilslutning til eksisterende installationer og udenomsarealer.

AEA har valgt at tilbyde et varmepumpeanlæg opbygget som et to-trins anlæg, der bestykkes med et 4 stk. stempelkompressor units, som fabrikat Sabroe, type SMC 116L, samt 1 stk. fabrikat Sabroe, type HPC 108S og 1 stk. fabrikat Sabroe, type HPX 716 på tilsammen ca. 2,4 MW kølekapacitet og 3,6 MW varmekapacitet i designpunktet.
Kompressorer frekvensstyres for optimal dellast COP.

Varmepumpesystemet bliver leveret som et modulopbygget anlæg, hvor flere komponenter er sammenbyggede på rammer inden leveringen på installationsstedet. Derefter forbindes modulerne på pladsen til et samlet varmepumpeanlæg.

   
De valgte 11 stk. energioptagere (fordampere) er af V-typen, som fabrikat Evapco, hvor to køleflader deler om det samme sæt blæsere og som er en ”kompakt type” i forhold til den energi, som skal hentes fra udeluften.

     

AEA har i forbindelse med projektet haft stor fokus på støjforholdene omkring anlægget i kombinationen af dimensionering og placering af dette, og kan konkludere, at projektet, uden yderligere tiltag, overholder de nævnte støjgrænser mod privat bebyggelse. Der skal derfor ikke opsættes supplerende støjværn.

Aktive Energi Anlæg A/S har i projektet fokus på virkningsgrader, økonomi og på at anlægget skal være betjeningsvenligt for driftspersonalet, have den rette tekniske kvalitet, og ikke mindst være driftssikkert således, at anlægget kan fungere stabilt med en høj ydelse i mange år frem.

Test af anlægget starter medio september 2020, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være ultimo oktober 2020.

     

JUNI 2020    |    Af SØREN HARDING, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S