Del

Optimering af energi- og produktionsanlæg

Når virksomheder anvender energi i forskellige processer, f.eks. til køling, opvarmning, ventilation eller trykluft, kan noget af denne energi frigives som varme. Genudnyttes denne energi ikke, kaldes det spildvarme eller overskudsvarme.

Der er ofte et stort potentiale for energibesparelser, men det kan samtidig være svært for den enkelte virksomhed at overskue energiforbruget og mulighederne for effektivisering samt tilskud hertil.

Vi har således hjulpet flere industrivirksomheder, produktionsvirksomheder som gartnerier og andre større virksomheder med at genbruge deres overskudsvarme bedst muligt.

Kontakt gerne en af vores erfarne konsulenter, og hør mere om hvordan I kan udnytte jeres overskudsvarme.

Anders Hjørnholm

Anders Hjørnholm
Seniorkonsulent
Tlf. 20 16 72 65 – Mail: ahj@aea.dk

Lars Mølgaard Madsen

Lars Mølgaard Madsen,
Teknisk konsulent
Tlf. 40 30 03 90 – Mail: lmm@aea.dk

Download brochure