Bestyrelsen for Aktive Energi Anlæg A/S

AEA A/S har en professionel bestyrelse, der består af en bestyrelsesformand og to bestyrelsesmedlemmer.

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne besidder også bestyrelsesposter hos virksomheder inden for andre brancher.

Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Der afholdes i 2017 seks ordinære bestyrelsesmøder. Hertil kommer eventuelle ekstraordinære møder og temamøder.

Hvert år bliver der udarbejdet en årsoversigt, der fastlægger datoer for bestyrelsesmøderne samt bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Finn Balle
Finn BalleBestyrelsesformand
Tiltrådt: 2013

Uddannelse: Akademiingeniør, erhvervsdiplomleder, Certificeret Mediator

Kenn Risbjerg Christensen
Kenn Risbjerg ChristensenBestyrelsesmedlem
Tiltrådt: 2017

Uddannelse: HD i organisation & ledelse samt
regnskab og økonomistyring
HA i almen erhvervsøkonomi

Niels Otto Andersen
Niels Otto AndersenBestyrelsesmedlem
Tiltrådt: 2017

Uddannelse: Civilingeniør og E*MBA