Bestyrelsen for Aktive Energi Anlæg A/S

AEA A/S har en professionel bestyrelse, der består af en bestyrelsesformand og to bestyrelsesmedlemmer.

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne besidder også bestyrelsesposter hos virksomheder inden for andre brancher.

Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Der afholdes i 2017 seks ordinære bestyrelsesmøder. Hertil kommer eventuelle ekstraordinære møder og temamøder.

Hvert år bliver der udarbejdet en årsoversigt, der fastlægger datoer for bestyrelsesmøderne samt bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Niels Otto Andersen
Niels Otto AndersenBestyrelsesformand
Tiltrådt: 2020

Tiltrådt: 2017 som Bestyrelsesmedlem

Uddannelse: Civilingeniør og E*MBA

Kenn Risbjerg Christensen
Kenn Risbjerg ChristensenBestyrelsesmedlem
Tiltrådt: 2017

Uddannelse: HD i organisation & ledelse samt
regnskab og økonomistyring
HA i almen erhvervsøkonomi

Kim Jørgensen
Kim JørgensenBestyrelsesmedlem
Tiltrådt: 2020

Adm. Direktør i AEA siden 2009