Kontakt AEA i dag: 70 21 01 50|post@aea.dk

Portfolio

Hjem » Portfolio

Varmepumpeanlæg til Nibe Fjernvarme

Ny brændselsfri teknologi hos Nibe Fjernvarme Af Morten Balle Poulsen Varmepumper er et centralt bindeled i og en rigtig god løsning på at ændre det energisystem, mange mindre fjernvarmeværker har i dag. Mange fordele Omstillingen til et fossilfrit energisystem, som her, varmepumper, vil bidrage til et mindre energiforbrug til opvarmning, en lavere varmeregning og [...]

Solvarmeanlæg til Roslev

Solvarmeanlæg skal supplere eksisterende fliskedel Baggrund Af Bjørn Waage Petersen Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 8.467 m² solvarmeanlæg med tilhørende installationer til Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Anlægget skal etableres på et ca. 29.500 m² areal nordvest for det eksisterende varmeværk. Der etableres samkørsel med værkets nuværende teknik, bestående [...]

AEA etablerer varmepumpeanlæg hos Asaa Fjernvarme A.m.b.a.

  Etablering af varmepumpeanlæg hos Asaa Fjernvarme Baggrund Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 2,0 MW luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer til Asaa Fjernvarme A.m.b.a. Ud over det komplette varmepumpeanlæg med tilhørende energioptagere, omfatter projektet, bygningsarbejder, tilslutning til eksisterende installationer og udenomsarealer med beplantning, belægninger og [...]

Etableringen af ny kølecentral for Københavns Lufthavn

Den røde markering indikerer placeringen af den centraliserede CPH Kølecentral Vest på ”Petanquebanen” AEA har totalentreprisen på nyt køleanlæg til CPH Øget behov i takt med CPHs vækst, forandringer i de globale vejrforhold og effektivisering af en række decentrale komfortkøleanlæg ligger til grund for etableringen af et nyt og fremtidssikret køleanlæg; CPH Kølecentral [...]

Etablering af solvarmeanlæg i Ramsing Ny

Stort solvarmeanlæg skal supplere eksisterende halmfyr Baggrund Af projektleder Sven Eric Sørensen Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 8.537m² solfangeranlæg med tilhørende installationer til Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarme A.m.b.a. Solvarmeanlægget skal etableres på et ca. 29.000m² areal vest for det eksisterende varmeværk. Via nye installationer, der [...]

Absorptionsvarmepumpeanlæg til VEKS

, ,

AEA skal levere et absorptionsvarmepumpeanlæg til VEKS - Køge Kraftvarmeværk. Baggrund Af projektleder Søren Vestergaard VEKS - Køge Kraftvarmeværk skal have et absorptionsvarmepumpeanlæg, der har til formål at køle centralkølekredsen til kræftværksblok 8 på Køge Kraftvarmeværk. Centralkølekredsen køler bl.a. turbinesmøreolien, generatoren og fødepumperne og har et gennemsnitlig kølebehov på ca. [...]

Hjallerup Fjernvarme – absorptionsvarmepumpe – 2017/18

, ,

Hjallerup Fjernvarme sparer 1,3 mio. kr. årligt med ny varmepumpe Baggrund Af marketingkoordinator Louise Faurby Nielsen Hjallerup Fjernvarme fusionerede i 2015 med Klokkerholm Fjernvarme, hvilket betyder, at Hjallerup Fjernvarme i dag består af én lokation i Klokkerholm by samt to lokationer i Hjallerup by. Selskabet arbejder løbende med energioptimering [...]

Hinnerup Fjernvarme – 12 MW halmkedel – 2017/18

Udvidelse med 12 MW halmkedel Baggrund Af salgskonsulent Jesper F. Jørgensen Hinnerup Fjernvarme oplever, at der løbende kobles nye varmekunder på fjernvarmens distributionsnet. På værket findes allerede en eksisterende halmkedel med en varmeeffekt på 10 MW. Den eksisterende halmkedel har dog en relativ begrænset restlevetid, hvorfor Hinnerup Fjernvarme ønsker at udvide anlægget med [...]

Fliskedel – SSF Energiselskab – 2017

, ,

SSF Energi udskifter 18 år gammel fliskedel Baggrund Af projektleder Morten Balle Poulsen Hos Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab (SSF) forsyner man området med både varme og elektricitet. Til dette har man tre forskellige produktionsapparater – en biogasmotor som producerer både el og varme, en fliskedel til varmeproduktion samt en oliekedel som back-up for de [...]

Biogasmotor – Hjørring Renseanlæg – 2016

Udskiftning af ældre biogasmotor til ny Jenbacher JMS 208 biogasmotor Baggrund Af projektleder Kasper Juul Vestergaard På Hjørring vandselskabs søndre rensningsanlæg, har man et biogasanlæg, som afgasser slammet fra rensningsprocessen. Biogassen udnyttes af en biogasmotor, som omdanner biogassen til elektricitet og varme. I juli 2016 valgte Hjørring vandselskab A/S, [...]