Kontakt AEA i dag: 70 21 01 50|post@aea.dk

Portfolio

Hjem » Portfolio

Absorptionsvarmepumpeanlæg til VEKS

, ,

AEA skal levere et absorptionsvarmepumpeanlæg til VEKS - Køge Kraftvarmeværk. Baggrund Af projektleder Søren Vestergaard VEKS - Køge Kraftvarmeværk skal have et absorptionsvarmepumpeanlæg, der har til formål at køle centralkølekredsen til kræftværksblok 8 på Køge Kraftvarmeværk. Centralkølekredsen køler bl.a. turbinesmøreolien, generatoren og fødepumperne og har et gennemsnitlig kølebehov på ca. [...]

Hjallerup Fjernvarme – absorptionsvarmepumpe – 2017/18

, ,

Hjallerup Fjernvarme sparer 1,3 mio. kr. årligt med ny varmepumpe Baggrund Af marketingkoordinator Louise Faurby Nielsen Hjallerup Fjernvarme fusionerede i 2015 med Klokkerholm Fjernvarme, hvilket betyder, at Hjallerup Fjernvarme i dag består af én lokation i Klokkerholm by samt to lokationer i Hjallerup by. Selskabet arbejder løbende med energioptimering [...]

Hinnerup Fjernvarme – 12 MW halmkedel – 2017/18

Udvidelse med 12 MW halmkedel Baggrund Af salgskonsulent Jesper F. Jørgensen Hinnerup Fjernvarme oplever, at der løbende kobles nye varmekunder på fjernvarmens distributionsnet. På værket findes allerede en eksisterende halmkedel med en varmeeffekt på 10 MW. Den eksisterende halmkedel har dog en relativ begrænset restlevetid, hvorfor Hinnerup Fjernvarme ønsker at udvide anlægget med [...]

Fliskedel – SSF Energiselskab – 2017

, ,

SSF Energi udskifter 18 år gammel fliskedel Baggrund Af projektleder Morten Balle Poulsen Hos Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab (SSF) forsyner man området med både varme og elektricitet. Til dette har man tre forskellige produktionsapparater – en biogasmotor som producerer både el og varme, en fliskedel til varmeproduktion samt en oliekedel som back-up for de [...]

Biogasmotor – Hjørring Renseanlæg – 2016

Udskiftning af ældre biogasmotor til ny Jenbacher JMS 208 biogasmotor Baggrund Af projektleder Kasper Juul Vestergaard På Hjørring vandselskabs søndre rensningsanlæg, har man et biogasanlæg, som afgasser slammet fra rensningsprocessen. Biogassen udnyttes af en biogasmotor, som omdanner biogassen til elektricitet og varme. I juli 2016 valgte Hjørring vandselskab A/S, [...]

Ombygning/ udvidelse – Gråsten Varme – 2017

Gråsten Varme A/S bygger om og udvider Ombygning af eksisterende pumpeinstallation for solvarmeanlæg   Baggrund Gråsten Varme A/S har i december 2016 fået godkendelse til at udbygge deres eksisterende solvarmeanlæg med yderligere ca. 11.000m2 solvarmepaneler.   Projektet Aktive Energi Anlæg A/S skal i forbindelse med udvidelsen ombygge værkets tekniske installationer således at pumper, ventiler, rørforbindelser og [...]

Halmkedelanlæg – Ørnhøj Grønbjerg KVV – 2016

Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk etablerer biomassefyret anlæg   Baggrund  Af teknisk konsulent Bjarne Christensen Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er på Energistyrelsens liste over de naturgasfyrede fjernvarmeværker, som har fået lov til at etablere et biomassefyret anlæg til en årlig produktion på op til 8.000 MWh varme, henholdsvis et biomassebaseret produktionsanlæg på maksimalt 1 MW. Energistyrelsen [...]

Varmepumper – Kalundborg Forsyning – 2016/17

Kalundborg tænker både økonomi og miljø Af Salgskonsulent Jesper F. Jørgensen Danmarks største varmepumpeanlæg til udnyttelse af varme fra et rensningsanlæg I efteråret 2016 blev AEA valgt som leverandør af Kalundborg Forsynings nye 10 MW spidslastcentral, som skal stå klar til drift i juli 2017. Spidslastcentralen skal ved hjælp af en elektrisk drevet kompressionsvarmepumpe [...]

Gaskedel – Tønder – 2016/2017

Gaskedel til Tønder Fjernvarme Af Teknisk konsulent Bjarne Christensen Tønder Fjernvarme har længe arbejdet på at hente varmt vand op fra undergrunden. Da de ikke har opnået mulighed for at forsikre deres geotermi projekt, er det nu sat på pause på ubestemt tid. Samtidig har de afbrudt samarbejdet om varmeleverancer fra Hartmans Fabriker pr. [...]

Gasfyret absorptionsvarmepumpe – Gartneriet Hjortebjerg – 2016

Ny varmepumpe og udskiftning af kedelanlæg til Gartneriet Hjortebjerg Aktive Energi Anlæg A/S optimerer energiforbruget for endnu et gartneri. Følg med i projektet i vores projektdagbog herunder. Af projektleder Anders Nicolajsen Aktive Energi Anlæg A/S har indgået en aftale med Gartneriet Hjortebjerg A/S om levering, montering og installation af en ny gasfyret absorptionsvarmepumpe inklusiv [...]