Projekt beskrivelse

  

Etablering af varmepumpeanlæg hos Asaa Fjernvarme

Baggrund

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 2,0 MW luft til vand varmepumpeanlæg med tilhørende installationer til Asaa Fjernvarme A.m.b.a.

Ud over det komplette varmepumpeanlæg med tilhørende energioptagere, omfatter projektet bygningsarbejder, tilslutning til eksisterende installationer og udenomsarealer med beplantning, belægninger og parkering.

Asaa Fjernvarme A.m.b.a. vil med kombinationen af det nye varmepumpeanlæg og det eksisterende solvarmeanlæg få et komplet anlæg, der i vintersæsonen kan anvende varmepumpeanlægget og i sommersæsonen udnytte solvarmeanlægget fuldt ud.

Projektet

Aktive Energi Anlæg A/S har valgt at etablere den nye bygning over den eksisterende bygning, der udvides i såvel bredde som længde. Bygningen ses som en del af Asaa Fjernvarme A.m.b.a.s fremtidige primære varmecentral idet energi fra varmepumpe og solvarme udgør de primære kilder i planen, således at den nye bygning er en integreret del af den eksisterende bygning og ikke antager indtryk af ”knopskydning”.

Varmepumpeanlægget er opbygget som en løsning med indirekte køling, hvor energien fra udeluften overføres til en glykolkreds, som overføres til selve varmepumpen gennem en våd fordamper, hvor kølemediet er NH3.

Varmepumpens hovedkomponenter er bestående af fordamper, LT- og HT-kompressorer samt en kondensator til at overføre den optagne varme til værkets fjernvarmekreds.

De valgte energioptagere (fordampere) er af V-typen, hvor to køleflader deler om det samme sæt blæsere og som er en ”kompakt type” i forhold til den energi, som skal hentes fra udeluften.

Desuden fylder energioptagerne samlet set mindre på opstillingspladsen i forhold til andre alternativer.

I forbindelse med overholdelse af støj fra energioptagerene, er kombinationen af dimensionering og placering af disse, at de uden yderligere tiltag, overholder de nævnte støjgrænser mod henholdsvis erhverv og privat bebyggelse.

Skitseforslag af det nye varmepumpeanlæg leveret i ny tilbygning samt energioptagere

Aktive Energi Anlæg A/S har indgået endnu et samarbejde med Johnson Controls Danmark A/S om levering af varmepumpeanlægget, der er af lavtryks R717 skruekompressoraggregater, type SAB 233E og højtryks R717 stempelkompressoraggregater, type HPC112. Disse kompressoraggregater er velkendte på det danske marked og ikke mindst, at der efterfølgende ydes en fortrinlig service med montører, som kører rundt i hele landet.

 

Aktive Energi Anlæg A/S har indgået endnu et samarbejde med DME A/S om udførelse af SRO-arbejder, dels idet de er en mangeårig samarbejdspartner og dels idet DME A/S er velkendte på det danske marked – også for efterfølgende service med egne montører, der kører rundt i hele landet.

Test af anlægget starter 13. januar 2020, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være den 14. februar 2020.

Teknisk konsulent
Jens Hylling Kristensen
email: jhk@aea.dk

 

Der støbes fundamenter til energioptagerne og etableres faskine til opsamling af kondensat. I baggrunden ses den eksisterende solvarme-teknikbygning, som integreres med den kommende varmepumpe-teknikbygning. Energioptageren leveres primo juli.

 

Torsdag morgen blev, som planlagt, første milepæl for Asaa Fjernvarmes varmepumpe-projekt. Energioptagerne ankommer til pladsen og placeres på fundamenterne ved hjælp af mobilkran. Dermed er første fase af projektet nået og den næste kan gå i gang, som er opførelse af teknikbygningen.

 

Opførelse af den nye teknikbygning er netop påbegyndt og vi er i fuld gang med fundamentet dertil.

Besigtigelse af varmepumpe
I forbindelse med et byggemøde hos leverandøren, blev selve varmepumpen og frekvensomformere besigtiget af to AEA-projektledere. Herefter blev pumpen samlet færdig, for senere at blive fragtet til Asaa med specialtransport.

Varmepumpe transporteres til Asaa
Den 30 tons tunge varmepumpe er klar til afsendelse fra Østjylland. 4 kraftige gaffeltrucks hæver varmepumpen op, og blokvognen bliver forsigtigt bakket ind under. Da den samlede højde på transporten overstiger det tilladte gennem tunnelrøret under Limfjorden, bliver den fredag nat fragtet med politi-eskorte gennem Aalborg City, over Limfjordsbroen og videre til Asaa i Nordjylland.

Torsdag aften blev mobilkranen opstillet og gjort klar til indsætning af den 30 tons tunge varmepumpe.
Tidligt fredag morgen startede indbaksningsarbejdet af varmepumpen, og efter et par timer var varmepumpen på plads.