Projekt beskrivelse

Stort solvarmeanlæg skal supplere eksisterende halmfyr

Baggrund

Af projektleder Sven Eric Sørensen

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 8.537m² solfangeranlæg med tilhørende installationer til Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarme A.m.b.a.

Solvarmeanlægget skal etableres på et ca. 29.000m² areal vest for det eksisterende varmeværk.

Via nye installationer, der etableres i teknikrum ved den eksisterende halmkedelbygning og ny transmissionsledning fra solvarmeanlægget til eksisterende teknikrum, etableres der en samkørsel på værket.

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarme A.m.b.a. vil med denne kombination anvende halmfyr i vintersæsonen og solvarme om sommeren.

Projektet

Solvarmeprojektet omfatter, udover solvarmepaneler, levering af den øvrige maskinudrustning, et komplet styringsanlæg til solvarmeanlægget, nødkøleanlæg, nødgenerator samt tilslutning til både eksisterende akkumuleringstank og eksisterende installationer på varmeværket.

Aktive Energi Anlæg A/S har indgået endnu et samarbejde med Arcon-Sunmark om levering af solvarmepaneler, der er af typen Arcon HT-SolarBoost. Denne type paneler er sidste version af det velkendte solpanel på det danske marked og ikke mindst, at der efterfølgende ydes en fortrinlig service med montører, som kører rundt i hele landet. Panelerne er højtydende og dokumenteret med Solar Keymark certifikat.

Aktive Energi Anlæg A/S har indgået endnu et samarbejde med DME A/S om udførelse af SRO-arbejder, dels idet de er en mangeårig samarbejdspartner og dels idet DME A/S er velkendte på det danske marked – også for efterfølgende service med egne montører, der kører rundt i hele landet.

Af andre trofaste leverandører er El-Center Vest som leverer elinstallationerne, Thy Varmeteknik der leverer rørarbejde over jord, DesignSmeden v. Harald Søndergaard leverer rørarbejder i jord og IKAS leverer isolering af rør m.v.

Test af anlægget starter den 4. marts, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være den 1. april 2019.

Her ses de solfangere, der skal opstilles hos Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarme A.m.b.a.
Fabrikat Arcon-Sunmark, type HT-SolarBoost.