Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg til Feldborg Kraftvarmeværk

Feldborg Kraftvarmeværk får etableret solvarmeanlæg

Af projektleder Uffe Lyng

I foråret 2011 blev det aftalt at AEA skal udføre installationen af nyt solfangeranlæg på 4.000 m², herunder teknikbygning, transmissionsledning fra solfangerfeltet til Feldborg Kraftvarmeværk, VVS-installation på værket samt El- & SRO.

Baggrund og formål med solvarme

Etableringen af et solvarmeanlæg i forbindelse med kraftvarme, har flere formål, bl.a. at fortrænge fossilt brændsel og dermed CO² udslip, at fastlåse værkets energipris for 20-25% af det årlige forbrug og at sikre en stabil varmepris fra værket.

Feldborg Kraftvarmeværk - Administration

På fotos herunder ses Transmissionsledning fra solfangerfelt til værket:

Der etableres en transmissionsledning fra teknikbygningen til værket og ledningen, der føres under bækken, indeholder ligeledes el- og signalkabler til solfangerfeltet.

Feldborg Kraftvarmeværk - Rørarbejde i solfangerfelt 1

Feldborg Kraftvarmeværk - Rørarbejde i solfangerfelt 2

Der bliver ligeledes etableret teknikbygning, hvor der opbygges vekslerarrangement, som er placeret på grunden ved Feldborg Varmeværk.

Feldborg Kraftvarmeværk - Installation i teknikbygning

Transmissionsledningen fra solfangerfeltet tilkobles vekslerarrangementet, som igen tilsluttes det eksisterende rørsystem på værket.

Alle rør isoleres, som de eksisterende rør på værket.

Desuden indbygges der styreventiler for de forskellige driftssituationer samt El- & SRO, der bl.a. består af en udvidelse af eksisterende SRO-anlæg.

Feldborg Kraftvarmeværk - Teknikbygning

Det færdige solfangerfelt, der ses herunder, er på 4.000 m² og er med Arcon solfangere samt Logstor koncept for rørdelen.

Feldborg Kraftvarmeværk - Solfangerfelt

Gevinsten for kraftvarmeværket i Feldborg

Forudsætningen for gevinsten er, at varmesalget i Feldborg Kraftvarmeværk ikke ændre sig og gasprisen fortsat vil være som i 2012, vil den årlige besparelse for værket være ca. 900.000 kr. pr. år.

Gasbesparelsen udgør ca. 327.000 m³ naturgas årligt, svarende til 742 ton CO².

Varmen fra solen vil erstatte ca. 1000 driftstimer om året på hver af værkets 2 gasmotorer.

Populært sagt vil værket ved en investering i et solvarmeanlæg købe 20-25% af gasforbruget til varmeproduktion i solvarmeanlæggets levetid, som anslås til at være minimum 25 år.

Med den nuværende gaspris kan anlægget etableres med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

Tilbagebetalingstiden afkortes hvis gasprisen stiger.

Ovevejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!