Projekt beskrivelse

Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk etablerer biomassefyret anlæg

 

Baggrund

 Af teknisk konsulent Bjarne Christensen

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er på Energistyrelsens liste over de naturgasfyrede fjernvarmeværker, som har fået lov til at etablere et biomassefyret anlæg til en årlig produktion på op til 8.000 MWh varme, henholdsvis et biomassebaseret produktionsanlæg på maksimalt 1 MW.

Energistyrelsen har givet dispensation til, at Herning Kommune kan godkende, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk etablerer en varmekedel på 1,5 MW under forudsætning af, at den årlige varmeproduktion på anlægget ikke overstiger 8.000 MWh. Projektet omfatter etablering af et 1,5 MW halmanlæg, skorsten samt halmlager. Anlægget placeres ved siden af solvarmeanlægget på Halkjærvej i Ørnhøj. Efter etablering af anlægget vil ca. halvdelen af værkets produktion af varme være baseret på halm. Halmen erstatter naturgas som brændsel.

Projektet giver både god økonomi for værket og for varmebrugerne i Ørnhøj og Grønbjerg.

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har valgt Aktive Energi Anlæg A/S som totalentreprenør af det nye anlæg.

AEA’s leveringsomfang er i hovedtræk:

 • Komplet bygning med halmlager og kedelrum
 • Udendørs jordarbejde, herunder etablering af grusvej
 • Levering og montering af komplet halmkedelanlæg
 • Samkøring med eksisterende anlæg
 • Nødvendige smede- og rørarbejder.
 • Alle tekniske installationer i bygningen vedrørende maskinanlægget
  omfattende bl.a. hovedkomponenter, pumper, vekslere, ventiler m.v.
 • Levering og montering af komplet styring til det leverede kedelanlæg.
 • Tilslutning af fiber kabel i switch i solvarmecentral.
 • Alt internt el-arbejde vedr. kedelanlægget.
 • Vandpåfyldning, trykprøvning, indregulering og idriftsætning af anlægget.
 • Oplæring af driftspersonale i drift og vedligehold af anlægget.
 • Dokumentation af maskinanlæg og bygninger.

Projektering af bygning og maskinanlæg er opstartet og pågår. Byggefirmaet forventer at starte på byggepladsen den 1. februar 2017. Levering og indsætning af hovedkomponenter er planlagt til maj 2017 hvorefter montagearbejdet løber indtil opstart i august. Der er forventet aflevering den 30. september 2017

Projektdagbog

Af Projektleder Sven Eric Sørensen

Onsdag den 15. februar 2017 blev det første spadestik taget til det ny biomasseanlæg på Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Formand for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Mogens Nørgaard tager det første spadestik til det nye halmanlæg.

De store maskiner gik straks efter i gang med det større jord- og gravearbejde.

Det øverste lag muld er nu gravet af og ligger i store bunker.

Det store gravearbejde er i gang.

Støbearbejdet er godt i gang.

Layout af halmanlægget.

Spærene rejses.

Spær og elementer er på plads.

Kedel- og askerum, gavl mod øst.

En regnvåd dag på pladsen.

Så er kedlen og filtrene på plads, og taget kan lukkes.

Her ses transportbåndet, som skal føde anlægget, når det opstartes d. 1. september 2017.

Som man fornemmer ud fra billederne, så er der ikke meget plads inde ved kedlen, som LINKA har bygget og opstillet. Det fleste kvadratmeter i bygningen går til halmopbevaring, så der hele tiden er noget af føde anlægget med.

Bygningen er så godt som færdig og står flot til den omkringliggende natur. Skibbild Entreprise, som er bygningsentreprenør, skal aflevere bygningen i næste uge (uge 26).

Projektet er færdigt

Den færdige bygning udefra - Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk - Aktive Energi Anlæg

Bygningen set fra vejen.

Halmlager - Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk - Aktive Energi Anlæg

Det færdige og opfyldte halmlager er klar til at føde halmkedlen. Først skal halmen igennem halmopriveren.

Halmkedel - Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk - Aktive Energi Anlæg

Halmkedlen fra Linka Energy.

Solvarmeanlæg bag halmbygningen - Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk - Aktive Energi Anlæg

Bag halmbygningen ligger ØGKV’s solvarmeanlæg, som AEA opførte i 2012. Den nye halmbygning er bygget sammen med den eksisterende teknikbygning til solvarmeanlægget og er holdt i samme byggestil.

Indvielse af halmkedelanlæg - Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk - Aktive Energi Anlæg

Da halmanlægget skulle indvies, havde ØGKV skruet op for hyggen med softice og softice.