Projekt beskrivelse

Hjallerup Fjernvarme sparer 1,3 mio. kr. årligt med ny varmepumpe

Hjallerup Fjernvarme - gasdrevet absorptionsvarmepumpe - Aktive Energi Anlæg

Baggrund

Af marketingkoordinator Louise Faurby Nielsen

Hjallerup Fjernvarme fusionerede i 2015 med Klokkerholm Fjernvarme, hvilket betyder, at Hjallerup Fjernvarme i dag består af én lokation i Klokkerholm by samt to lokationer i Hjallerup by. Selskabet arbejder løbende med energioptimering for at sikre forbrugerne så lav som muligt en varmepris. Særligt i lyset af grundbeløbet som bortfalder i 2019.

Næste skridt i optimeringsprocessen er installeringen af en gasdrevet absorptionsvarmepumpe. Sammen med en række andre udskiftninger og produktionsoptimeringer forventes det, at varmepumpen vil sikre Hjallerup Fjernvarme en årlig nettobesparelse på op mod 1,3 mio. kr. på varmeregningen.

Formålet med varmepumpen er at køle på transmissionsledningen mellem Klokkerholm og solvarmeanlægget på Clausholmvej, hvilket vil mindske tabet af varme mellem de to byer betragteligt. AEA har designet varmepumpeløsningen, som er en del af et EUDP-støttet projekt omkring direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper. Projektet skal undersøge måder, hvorpå direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan indgå i et fjernvarmesystem.

For at få plads til den gasdrevne varmepumpe, afmonteres og fjernes den ene af Klokkerholms to eksisterende gaskedler, mens der installeres ny brænder på den tilbageværende gaskedel. Der etableres desuden en ny akkumuleringstank på Clausholmvej.

AEA står for design og etablering af varmepumpe, brænderudskift, demontering af gaskedel og etablering af ny akkumuleringstank.

Projektdagbog

Af projektleder Anders Nicolajsen

Hjallerup Fjernvarme - gasdrevet absorptionsvarmepumpe - Aktive Energi Anlæg

Den ene af de to gaskedler er nu fjernet, og driftsleder Karsten Sønderkær inspicerer området. Her skal den nye varmepumpe stå.

Hjallerup Fjernvarme - gasdrevet absorptionsvarmepumpe - Aktive Energi Anlæg

Der er lavet hul i muren for at varmepumpen kan indkranes.

Hjallerup Fjernvarme - akkumuleringstank - Aktive Energi Anlæg

Opbygning af den nye akkumuleringstank er påbegyndt

Hjallerup Fjernvarme - akkumuleringstank - Aktive Energi Anlæg

Den nye akkumuleringstank i fuld højde

Hjallerup Fjernvarme - gaskedel og brænder - Aktive Energi Anlæg

Den nye brænder er delvist monteret på gaskedlen.

Hjallerup Fjernvarme - ny brænder - Aktive Energi Anlæg

Den nye brænder er nu færdigmonteret og testet af AEA’s brænderekspert Per Jacobsen.

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!