Projekt beskrivelse

Isenvad Fjernvarmeværk får etableret solvarmeanlæg

Af projektleder Morten Balle Poulsen

Ikast værkerne besluttede i foråret  2014 at bygge et solvarme anlæg i tilknytning til Isenvad varmeværk. Solvarme anlægget skal supplere det nuværende produktions anlæg som er en gaskedel og en gasmotor. Solvarme anlægget skal bygges på et jordstykke i den sydlige del af Isenvad, og anlægget består af en teknikbygning, en 1000 m3 akkumuleringstank, samt 3000 m2 solfangere

Mark ved Isenvad til Solvarme

På billedet nedenfor er AEA’s underentreprenør i gang med at nedramme de stålprofiler som solfangerne skal fastgøres på.

Stålrammer til solvarme anlæg

På billedet nedenfor er alle solfanger opsat på de nedrammede stålprofiler. Som det ses mangler slangerne på solfangerne at blive fastgjort til opstander rørene der stikker opad jorden. Forbindelsen mellem opstanderne og solfangerne er udført med en fleksibel slange, da der skal være plads til bevægelser pga. de store temperatursvingninger der forekommer i solfanger og tilhørende rør.

 

Solfanger ved Isenvad

Solvarmeanlægget leverer miljøvenlig CO2 fri varme

Af projektleder Morten Balle Poulsen

I efteråret 2014 er anlægget  færdigbygget og idriftsat. Solvarme anlægget leverer nu miljøvenlig CO2 fri varme til Isenvads forbrugere. Se billederne af det færdige anlæg herunder.

 

Færdig anlæg ved Isenvad Solvarme

 

Solvarmeanlæg og akkumuleringstank ved Isenvad

 

 

Ovevejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!