Projekt beskrivelse

Af: Anders Hjørnholm

Kartoffelmel er i høj kurs verden over, og der er stigende afsætningsmuligheder. Derfor ses det tydeligt i landskabet at danske landmænd avler kartofler på større og større arealer. Det stiller naturligvis også krav til bearbejdning af kartofler og forædling.

Kartoffelmelsfabrikkerne er i gang med udbygning og store investeringer, og det har medført at Aktive Energi Anlæg A/S i Herning er i gang med en større installation hos Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. i Brande.

Der installeres et nyt dampkedelanlæg med mere end dobbelt så stor kapacitet som hidtil, og idriftsætning af dampkedel, vandbehandlingsanlæg og effektive economisere sker i uge 34.

Røggasserne fra gaskedlen køles helt ned til under 50° C.