Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg til Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme

Se det færdige solvarmeanlæg

 Af projektleder Uffe Lyng

Opførelsen af det nye 5.000 m² store solvarmeanlæg hos Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme er afsluttet, og anlægget har været i drift siden uge 34.

solvarmeanlæg

Den færdige teknikcontainer ses på øverste billede til venstre.

På billedet til højre ses teknikcontaineren indvendigt. Her er pladeveksleren, pumper, styring og øvrigt teknisk udstyr placeret.

Et udsnit af solvarmeanlægget, der består af 406 stk. HT-solfangere, ses på nederste billede til venstre.

solvarmeanlæg

Lørdag den 1. september 2012 holdt Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme Åbent Hus og i den forbindelse blev det nye solvarmeanlæg indviet af formanden for bestyrelsen.

Derefter var der fri adgang til besigtigelse af solvarmeanlægget samt varmeværket.

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme bød også på lidt godt til ganen.


 Opførelse:

Opførelse af solvarmeanlægget

Af projektleder Uffe Lyng

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme har købt et nyt jordareal på ca. 2,8 hektar, da værket ikke havde mulighed for at etablere det nye solvarmeanlæg ved siden af det eksisterende værk.

solvarmeanlæg

Det nye jordareal blev afrettet og klargjort, sådan at rørentreprisen kunne påbegyndes i uge 25.

Der bliver etableret to rørsystemer: Den interne rørforbindelse mellem solfangerne og teknikcontaineren ved solfangerfeltet samt en transmissionsledning fra det eksisterende værk og frem til teknikcontaineren.

solvarmeanlæg AEA 4

På billederne oven for er nedgravningen af rørforbindelsen mellem de enkelte solfangere i gang.

solvarmeanlæg AEA 3

På billedet til venstre ses det randfundament, som teknikcontaineren på billedet til højre er placeret på.

Bag containeren vil glykoltanken blive placeret i et aflukke.

solvarmeanlæg

Solfangerfeltet består af 29 rækker med hver 14 stk. solfangere. Medio juli måned blev de første solfangere sat op.


Projektopstart:

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme udnytter solens stråler

Af salgs ansvarlig Thorbjørn Frank Madsen

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme har besluttet at investere i et nyt 5.000 m² solvarmeanlæg, som AEA skal levere og etablere i løbet af foråret 2012.

Formålet med etableringen af solvarmeanlægget er bl.a. at reducere forbruget af fossilt brændsel. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme forventer, at solvarmeanlægget vil producere ca. 20-22 % af den samlede varmeproduktion. Det betyder, at værkets motorer vil få færre driftstimer, hvorved der kan opnås en betydelig besparelse i udgifter til indkøb af fossilt brændsel samt en miljøgevinst i form af en CO2-reduktion på ca. 530 ton.

Sideløbende kan værket ved etablering af solvarmeanlægget opnå energibesparelser på 2.388 MWh, hvilket overstiger kravet på 2% af den udpumpede varmemængde. Overskuddet kan værket sælge til andre varmeproducenter eller gemme til eget brug.

Det nye solvarmeanlæg består af tre enheder: Solfangerfelt, vekslerstation og det eksisterende værk.

Solfangerfeltet optager varme fra solen via absorberne, der udnytter solens stråler til opvarmning af den vandmængde, der cirkulerer rundt i solfangerfeltet.

Vandmængden ledes til vekslerstationen, der i hovedtræk består af en pladeveksler med en pumpe på hver side. Vekslerstationen placeres i en ny bygning ved solfangerfeltet.

Pladeveksleren adskiller vandet fra solfangerfeltet, der er glykolholdigt, med fjernvarmevandet fra værket.

Pumpen på solfangersiden sikrer, at vandflowet hen over solfangerne er korrekt, så solfangerfeltets ydelse bliver så optimal som muligt. Pumpen på værkssiden sørger for, at den varme, som solfangerfeltet producerer, bliver ledt ind på værket via en transmissionsledning.

Det nye solvarmeanlæg bliver etableret på et område på ca. 2,8 hektar, som værket har købt til formålet.

 

 

Ovevejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!