Projekt beskrivelse

Ejsing Fjernvarmeforsyning

Af projektleder Bjarne Christensen.

AEA har etableret et komplet solfangeranlæg dimensioneret til en årlig produktion på 1.000 MWh for Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Anlægget er etableret på et areal på ca. 13.000 m2 syd for den eksisterende varmecentral. Med en årlig produktion på 1.000 MWh vil solfangeranlægget dække ca. 33% af det samlede varmebehov i Ejsing fjernvarmes forsyningsområde.

Solfangeranlægget er tilsluttet til de eksisterende ledninger i fliskedelcentralen. I forbindelse med solfangeranlægget er der også etableret en ny akkumuleringstank og der er etableret en ny maskinbygning til pumpe og vekslerarrangement.

Akkumuleringstank og bygning er ikke indeholdt i AEA’s entreprise.

Solvarmeanlægget blev idriftsat ultimo maj 2016, som planlagt.

 

Ovevejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!