Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg til Skårup Fjernvarme

Aktive Energi Anlæg A/S leverer solvarme til beboerne i Skårup.
Følg med i projektet i projektdagbogen herunder.

Af projektleder Sven Eric Sørensen

Ved generalforsamlingen i 2013 blev der taget hul på en drøftelse af Skårup Fjernvarmes udvikling i de kommende år, herunder etablering af et solvarmeanlæg. Efter en licitationsrunde og efterfølgende afklaring med Svendborg Kommune og beboerne i nærområdet, blev AEA tildelt totalentreprisekontrakten i april 2016, og lokalplanen blev endeligt vedtaget den 26. april 2016.

Leverancen omfatter levering af et komplet solvarmeanlæg, med et samlet solpanelareal på 5.557 m². Anlægget vil dække ca. 20 % af værkets årsproduktion.

I leverancen indgår etablering af solfangerfelt med solpaneler leveret fra Arcon-Sunmark og opbygning af ny teknikbygning samt 1500 m3 akkumuleringstank ved solfangerfeltet. I den nye teknikbygning etableres pumper og vekslerinstallation, som forbindes til det eksisterende varmeværk med en 340 m lang transmissionsledning.

Projektdagbog:

AEA Skårup Akkumuleringstank

AEA Skårup Akkumuleringstank1

Skårup-AEA-Solvarme

25. maj 2016 – Akkumuleringstanken

Etableringen af akkumuleringstanken blev igangsat straks efter projektstart. Her er fundamentsblokkene stablet og klar til støbning.

7. juni 2016 – Akkumuleringstanken

Så er tankfundamentet færdigt, og overfladen er afsluttet med pulverasfalt.

Primo juli 2016 – Byggepladsen

Der er godt gang i opbygning af tanken, og rejsning af vægge til teknikbygningen er påbegyndt.

AEA Skårup Akkumuleringstank2

AEA Skårup Pladeveksler

AEA Skårup Teknikbygning

6. juli 2016 – Akkumuleringstanken

Akkumuleringstanken skyder i vejret, det bliver en ”lav og tyk” tank, der mangler 2 rang endnu.

6. juli 2016 – Pladeveksler

Varmeveksleren er sat på plads i bygningen inden den lukkes.

6. juli 2016 – Teknisk bygning

Tømreren arbejder på at få bygningen lukket inden ferien 🙂

Byggeplads_600x800

Maskinbygning_600x800

Akkumulatortank

9. august 2016 – Byggepladsen

Stålarbejdet på akkumuleringstanken er færdigt, og isolatørerne er netop startet på isoleringen. Vandpåfyldning starter ultimo uge 32.

9. august 2016 – Maskinbygning

Så er der klar til smedemontage i maskinbygningen.

Bygningen er næsten færdig, der mangler kun overpap på taget, og montage af porten.

9. august 2016 – Akkumuleringstank

Et kig ind i akkumuleringstanken, med top- og mellemdyse

skaarupidriftsat

skaarup-solfelt

skaarup-faerdig

31. oktober 2016

Solvarmeanlægget er nu opstartet, og det blev afleveret mandag den 31. oktober 2016.

en-glad-kunde-i-skaarup

En glad kunde i Skårup. Driftsleder Lars Jørgensen fra Skårup Fjernvarme viser projektleder Sven Eric Sørensen fra AEA, at solindstålingen fra det nye solvarmeanlæg er i top.

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!